MPSV vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ka TIČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Technické inspekce České republiky. Příjem přihlášek do výběrového řízení (osobně na podatelnu, elektronicky, do datové schránky nebo poštou) je do 21. března 2023. Přihláška do výběrového řízení musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ka Technické inspekce České republiky“.

Náležitosti přihlášky:

 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem;
 • písemná práce v rozsahu maximálně tří normostran  na téma „Strategie fungování Technické inspekce České republiky“;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • kopie výpisu z trestního rejstříku;
 • kopie osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. nebo kopie podání žádosti o vydání osvědčení;
 • kopie řidičského průkazu,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu technického zaměření;
 • minimálně 5 let praxe se zaměřením na problematiku bezpečnosti technických zařízení;
 • manažerské předpoklady – organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita a zodpovědnost;
 • zkušenosti v oblasti BOZP se zaměřením na vyhrazená technická zařízení;
 • řidičský průkaz skupiny „B“;
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.;
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Výhodou:

 • osvědčení revizního technika výhodou

Náplň práce:

 • řízení příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a vnitřní řízenou dokumentací

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • nástup dle dohody
 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • místo výkonu práce Praha

Přihlášku do výběrového řízení doručte (osobně na podatelnu, elektronicky, do datové schránky nebo poštou) do 21. března 2023 (včetně) na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: posta@mpsv.cz
ID DS: sc9aavg

Související články