Novinky v technické normalizaci – březen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150)
kat. č. 516690
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film; (idt ISO 17636-1:2022);
Vydání: Březen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN 497 ed. 2 (06 1453)
kat. č. 516774
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Víceúčelové
vařidlové hořáky pro venkovní použití – Varné nádoby o průměru větším
než 300 mm; Vydání: Březen 2023
S účinností od 2023-12-31 se zrušuje
ČSN EN 497 (06 1453) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Víceúčelové
vařidlové hořáky pro venkovní použití; Vydání: Listopad 1998
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 497 (06 1453) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Víceúčelové
vařidlové hořáky pro venkovní použití – Varné nádoby s průměrem větším
než 300 mm; Vyhlášena: Prosinec 2022

ČSN EN 15061 (43 3013)
kat. č. 516661
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení
a vybavení linky na zpracování pásu; Vydání: Březen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na
zpracování pásu; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN 17449 (43 3014)
kat. č. 516662
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro
kovové pásy; Vydání: Březen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17449 (21 0706) Bezpečnost strojního zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro
kovové pásy; Vyhlášena: Říjen 2022

Změny ČSN

ČSN EN 497 (06 1453)
kat. č. 516786
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Víceúčelové
vařidlové hořáky pro venkovní použití; Vydání: Listopad 1998
Změna Z1; Vydání: Březen 2023

Opravy ČSN

ČSN EN 1515-4 (13 1501)
kat. č. 515938
Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro
zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU;
Vydání: Květen 2022
Oprava 1; Vydání: Březen 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063)
kat. č. 516393
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased
array zařízení – Část 1: Přístroje+); EN ISO 18563-1:2022; ISO 18563-1:2022;
Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array
zařízení – Část 1: Přístroje; Vydání: Listopad 2015

ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150)
kat. č. 516392
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory+);
EN ISO 17636-2:2022; ISO 17636-2:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory; Vydání: Září 2013

ČSN EN 15502-2-1 (07 5316)
kat. č. 516215
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle
provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem
nejvýše 1 000 kW; EN 15502-2-1:2022; Platí od 2023-04-01
S účinností od 2025-09-30 se zrušuje
ČSN EN 15502-2-1+A1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle
provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše
1 000 kW; Vyhlášena: Červen 2017

ČSN EN 14525 (13 2040)
kat. č. 516391
Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek
spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U,
PVC-O, PE a vulkánfíbru; EN 14525:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14525 (13 2040) Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů
potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru;
Vydání: Červenec 2005

ČSN EN ISO 10101-3 (38 5576)
kat. č. 516417
Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 3: Coulometrická
metoda; EN ISO 10101-3:2022; ISO 10101-3:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10101-3 (38 5576) Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 3: Coulometrická metoda;
Vyhlášena: Prosinec 1998

ČSN EN ISO 24252 (38 6503)
kat. č. 516368
Bioplynové systémy – Mimo domácnost a bez zplyňování; EN ISO 24252:2022;
ISO 24252:2021; Platí od 2023-04-01

ČSN EN ISO 23936-1 (45 0043)
kat. č. 516367
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Nekovové
materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu –
Část 1: Termoplasty; EN ISO 23936-1:2022; ISO 23936-1:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 23936-1 (45 0043) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Nekovové materiály ve styku
s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu – Část 1: Termoplasty;
Vyhlášena: Prosinec 2009

Změny ČSN

ČSN EN 15502-2-1+A1 (07 5316)
kat. č. 516787
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle
provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem
nejvýše 1 000 kW; Vyhlášena: Červen 2017
Změna Z1; Platí od 2023-04-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15502-2-1 (07 5316) z března 2023, která tuto
normu zcela nahradí od 2025-09-30.

Opravy ČSN

ČSN EN 15502-1 (07 5316)
kat. č. 516231
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky
a zkoušky; Vyhlášena: Květen 2022
Oprava 1; (idt EN 15502-1:2021/AC:2022); Platí od 2023-04-01

Související články