Němci úspěšně otestovali využití směsi zemního plynu s vysokým podílem vodíku pro pohon turbíny v kompresní stanici

GRTgaz Deutschland a Open Grid Europe (OGE) ve spolupráci s firmou Solar Turbines testovaly využití blendu zemního plynu s podílem vodíku jako paliva turbíny v plynovém kompresoru. Během testu byl využíván pouze zelený vodík, jehož podíl dosáhl v blendu až 25 %. Testy proběhly na kompresní stanici Waidhaus v Bavorsku na plynovodu MEGAL.

Přípravy tohoto projektu byly zahájeny již před dvěma lety. Tehdy byla dodána zařízení pro přimíchání vodíku do zemního plynu a pro dočasné dodávky vodíku. Celý test byl konfigurován na základě výpočtů nezávislého experta. Podle tiskové zprávy OGE byly výpočty v souladu s platnými pravidly a regulacemi pro veřejné dodávky energie. Během testu bylo klíčové dodržovat bezpečnost a nepoškodit kompresní stanici.

Během testu se používal tzv. zelený vodík, získaný pouze z obnovitelných zdrojů. Plynová turbína byla testována s různým zatížením a s různými úrovněmi blendu. Mezi hlavní sledované parametry parametry patřily emise v poměru s výkonem turbíny tak, aby byla zachována schopnost turbíny generovat maximální objem energií, ale se splněním požadovaných emisních limitů. Testy trvaly déle než 6 týdnů a turbína byla v provozu s blendovaným zemním plynem déle než 200 hodin. Projekt také prokázal bezpečné spuštění turbíny na směs plynu a vodíku v praxi.

GRTgaz Deutschland provozuje distribuční soustavu o délce přibližně 1200 kilometrů, která přepravuje plyn
přes jižní Německo. Propojuje plynárenskou infrastrukturu Spolkové republiky, Francie, České republiky a Rakouska. Společně
s ostatními evropskými síťovými operátory se podílí na rozvoji přepravní infrastruktury pro vodík a biometan.

Související články