Nové normy vydané v červenci 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.
Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 22232-3 (01 5026)
kat.č. 512687
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení;
(idt ISO 22232-3:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22232-3 (01 5026) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení; Vyhlášena: Květen 2021

ČSN EN ISO 9454-2 (05 0047)
kat.č. 512872
Tavidla pro měkké pájení – Klasifikace a požadavky – Část 2: Požadavky na provedení;
(idt ISO 9454-2:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9454-2 (05 0047) Tavidla pro měkké pájení – Klasifikace a požadavky – Část 2: Požadavky na provedení; Vyhlášena: Květen 2021

ČSN EN ISO 9455-5 (05 0055)
kat.č. 512871
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 5: Zkouška na měděném zrcadle;
(idt ISO 9455-5:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9455-5 (05 0055) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 5: Zkouška na měděném zrcadle; Vyhlášena: Duben 2021

ČSN EN ISO 9455-9 (05 0059)
kat.č. 512870
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 9: Stanovení obsahu amoniaku;
(idt ISO 9455-9:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9455-9 (05 0059) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 9: Stanovení obsahu amoniaku; Vyhlášena: Květen 2021

ČSN EN ISO 9453 (05 5605)
kat.č. 512873
Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary;
(idt ISO 9453:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9453 (05 5605) Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary; Vyhlášena: Duben 2021

ČSN EN ISO 7438 (42 0401)
kat.č. 512692
Kovové materiály – Zkouška ohybem;
(idt ISO 7438:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7438 (42 0401) Kovové materiály – Zkouška ohybem; Vyhlášena: Duben 2021

ČSN EN ISO 12004-1 (42 0434)
kat.č. 512693
Kovové materiály – Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy – Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně;
(idt ISO 12004-1:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12004-1 (42 0434) Kovové materiály – Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů – Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně; Vyhlášena: Květen 2021

Změny ČSN

ČSN EN ISO 15494 (64 6403)
kat.č. 512685
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém;
Vydání: Červen 2019 Změna A1; (idt ISO 15494:2015/Amd.1:2020); Vydání: Červenec 2021

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521)
kat.č. 512887
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší;
Vydání: Březen 2021 Oprava 1; Vydání: Červenec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (37 8372)
kat.č. 512830
Detektory plynů – Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky;
Vydání: Září 2018 Oprava 1; Vydání: Červenec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 899-1 (64 0621)
kat.č. 512820
Plasty – Stanovení krípového chování – Část 1: Kríp v tahu;
Vydání: Červenec 2018 Oprava 1; Vydání: Červenec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 18086 (03 8369)
kat.č. 512209
Koroze kovů a slitin – Stanovení koroze střídavými proudy – Kritéria ochrany;
EN ISO 18086:2020; ISO 18086:2019; Platí od 2021-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 18086 (03 8369) Koroze kovů a slitin – Stanovení koroze střídavými proudy – Kritéria ochrany; Vyhlášena: Duben 2018

ČSN EN ISO 20475 (07 8537)
kat.č. 512210
Lahve na plyn – Svazky lahví – Periodická kontrola a zkoušení;
EN ISO 20475:2020; ISO 20475:2018; Platí od 2021-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15888 (07 8537) Lahve na přepravu plynů – Svazky lahví – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Říjen 2014

ČSN EN ISO 23088 (07 8537)
kat.č. 512212
Lahve na plyny – Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů – Objem do 1 000 l;
EN ISO 23088:2020; ISO 23088:2020; Platí od 2021-08-01

ČSN EN IEC 62566-2 (35 6675)
kat.č. 512228
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL – Část 2: Integrované obvody programované pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie B, nebo C;
EN IEC 62566-2:2020; IEC 62566-2:2020; Platí od 2021-08-01

Změny ČSN

ČSN EN ISO 7866 (07 8524)
kat.č. 512223
Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin – Návrh, konstrukce a zkoušení;
Vyhlášena: Únor 2013 Změna A1; (idt EN ISO 7866:2012/A1:2020); (idt ISO 7866:2012/Amd.1:2020); Platí od 2021-08-01

Související články