Obalovaná těsnění jako pozůstatek „doby azbestové“

Svojí konstrukcí se jedná o kovové těsnění, ve kterém je těsnicí část obalena kovovým materiálem. Tato těsnění primárně vznikla z důvodu zvýšení chemické ochrany vnitřní azbestové výplně. Tenký plech při utažení kopíroval tvrdý materiál azbestu uvnitř, přičemž pro zajištění těsnosti spoje bylo třeba vyvinout velký měrný tlak na těsnění.

Obalovaná těsnění se často používají u výměníků

U moderních těsnění, ve kterých je azbest nahrazen relativně měkkým grafitovým těsněním, dochází při utažení k tomu, že se tenký vnější plech nemá o co opřít a podle čeho vytvarovat. V kombinaci s absencí těsnicího materiálu na vnějších plochách mohou být tato těsnění velmi nespolehlivá zejména při teplotních změnách.

Obalované těsnění
DynaGraph

Samotná obalovaná těsnění jsou z našeho pohledu již překonaná. V dnešní době se daleko více využívají těsnění, jejichž konstrukce je přesně opačná, tzn. kovové jádro, které je na vnějších plochách opatřeno např. grafitem. Díky tomu lze plně využít pozitivní vlastnosti daného těsnicího materiálu.

V našem sortimentu tento typ těsnění reprezentuje DynaGraph.

Nosná část je zde tvořena zvlněným kovovým jádrem, které je pokryto pružným grafitem různé hustoty a tloušťky. Vlnitý tvar zvyšuje schopnost vrátit se do původního stavu a redukuje povrchovou plochu těsnění na počátku utahování. Tato konstrukce zabezpečuje lepší těsnicí vlastnosti oproti standardně používaným těsněním a skvěle se hodí pro aplikace, které jsou vystaveny teplotním cyklům.

Těsnění DynaGraph na pozici

Pro dosažení vyšší chemické odolnosti lze použít DynaGraph i ve variantě, ve které je pružný grafit nahrazen PTFE, nebo celé těsnění ochránit teflonovou obálkou, tzv. košilkou.

Komerční článek.

Související články