Nové normy vydané v dubnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.
Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245)
kat.č. 512140
Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení; (idt ISO 6412-1:2017);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 22232-2 (01 5026)
kat.č. 512176
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 2: Sondy; (idt ISO 22232-2:2020);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12668-2 (01 5026) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 2: Sondy; Vydání: Září 2010

ČSN EN ISO 1460 (03 8561)
kat.č. 512305
Kovové povlaky – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech – Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti; (idt ISO 1460:2020);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 1460 (03 8561) Kovové povlaky – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech – Vážkové stanovení plošné hmotnosti; Vydání: Leden 1997

ČSN EN ISO 15607 (05 0311)
kat.č. 512164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla; (idt ISO 15607:2019);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312)
kat.č. 512166
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; (idt ISO 15609-1:2019);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312)
kat.č. 512165
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; (idt ISO 15609-2:2019);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 24034 (05 5327)
kat.č. 512200
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace; (idt ISO 24034:2020);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 24034 (05 5327) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace; Vyhlášena: Únor 2021 15. ČSN EN 14728 (05 6826) kat.č. 512286 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace; Vydání: Duben 20

ČSN EN 14728 (05 6826)
kat.č. 512286
Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace;
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14728 (05 6826) Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace; Vyhlášena: Červenec 2019

ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521)
kat.č. 512163
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli; (idt ISO 9809-3:2019);
Vydání: Duben 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli; Vyhlášena: Červenec 2020

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (33 2206)
kat.č. 512130
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; (idt IEC 61496-1:2020);
Vydání: Duben 2021 S účinností od 2023-08-18 se zrušuje ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Duben 2014

ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (33 2206)
kat.č. 512132
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD); (idt IEC 61496-2:2020);
Vydání: Duben 2021 S účinností od 2023-08-19 se zrušuje ČSN EN 61496-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD); Vydání: Květen 2014

Změny ČSN

ČSN EN ISO 13088 (07 8324)
kat.č. 512167
Lahve na plyny – Svazky lahví na acetylen – Podmínky plnění a kontrola během plnění; Vydání: Červen 2013 Změna A1; (idt ISO 13088:2011/Amd.1:2020);
Vydání: Duben 2021

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206)
kat.č. 512131
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky;
Vydání: Duben 2014 Změna Z1; Vydání: Duben 2021

ČSN EN 61496-2 (33 2206)
kat.č. 512133
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD);
Vydání: Květen 2014 Změna Z1; Vydání: Duben 2021

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 9455-5 (05 0055)
kat.č. 511731
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 5: Zkouška na měděném zrcadle+);
EN ISO 9455-5:2020; ISO 9455-5:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9455-5 (05 0055) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 5: Zkouška na měděném zrcadle; Vydání: Únor 2015

ČSN EN ISO 9453 (05 5605)
kat.č. 511732
Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary+);
EN ISO 9453:2020; ISO 9453:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9453 (05 5605) Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary; Vydání: Březen 2015

ČSN EN ISO 10298 (07 8311)
kat.č. 511734
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve;
EN ISO 10298:2020; ISO 10298:2018; Platí od 2021-05-01

ČSN EN ISO 13338 (07 8312)
kat.č. 511735
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve;
EN ISO 13338:2020; ISO 13338:2017; Platí od 2021-05-01

ČSN EN ISO 11755 (07 8325)
kat.č. 511733
Lahve na plyny – Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) – Kontrola během plnění;
EN ISO 11755:2020; ISO 11755:2005; Platí od 2021-05-01

ČSN EN 12569 (13 3065)
kat.č. 511738
Průmyslové armatury – Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy – Požadavky a zkoušky;
EN 12569:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12569 (13 3065) Průmyslové armatury – Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy – Požadavky a zkoušky; Vydání: Březen 2001

ČSN EN ISO 4126-3 (13 4310) kat.č. 511737 Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci; EN ISO 4126-3:2020; ISO 4126-3:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4126-3 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou; Vydání: Prosinec 2006

ČSN EN IEC 62890 (18 0410)
kat.č. 511512
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů – Management životního cyklu systémů a částí;
EN IEC 62890:2020; IEC 62890:2020; Platí od 2021-05-01

ČSN EN 12999 (27 0540)
kat.č. 511743
Jeřáby – Nakládací jeřáby+);
EN 12999:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12999+A2 (27 0540) Jeřáby – Nakládací jeřáby; Vydání: Prosinec 2018

ČSN EN 15004-5 (38 9250)
kat.č. 511601
Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea;
EN 15004-5:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15004-5 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea; Vydání: Leden 2009

ČSN EN ISO 7438 (42 0401)
kat.č. 511764
Kovové materiály – Zkouška ohybem;
EN ISO 7438:2020; ISO 7438:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7438 (42 0401) Kovové materiály – Zkouška ohybem; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN ISO 18796-1 (45 0061)
kat.č. 511765
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli – Část 1: Technické požadavky;
EN ISO 18796-1:2020; ISO 18796-1:2018; Platí od 2021-05-01

ČSN EN ISO 6259-2 (64 3117)
kat.č. 511773
Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl; EN ISO 6259-2:2020;
ISO 6259-2:2020; Platí od 2021-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 6259-2 (64 3117) Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI; Vydání: Květen 2015

ČSN EN ISO 16486-2 (64 6409)
kat.č. 511774
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 3: Trubky;
EN ISO 16486-2:2020; ISO 16486-2:2020; Platí od 2021-05-01

ČSN EN ISO 16486-3 (64 6409)
kat.č. 511772
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 3: Tvarovky;
EN ISO 16486-3:2020; ISO 16486-3:2020; Platí od 2021-05-01

Související články