Konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, KUTNÁ HORA 2021 – I. informace

V termínu 21.-22. září připravujeme další ročník vysoce oceňované vzdělávací akce s podtitulem PROVOZNÍ BEZPEČNOST VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Nosnými tématy tohoto ročníku bude připravovaná velká změna legislativy v oborech VTZ, plánovaný přechod na nízkouhlíkovou energetiku, problematika spalování směsi vodíku a zemního plynu, provoz a správná inspekce nízkotlakých kotelen, elektrická instalace strojních a tlakových zařízení, odpovědnost provozovatele a revizního technika, nové poznatky inspektorů OIP a mnohé další.

Odkazy na stránky konference:

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Odborný program

 • Nová legislativa v oboru VTZ – zákon o VTZ, zákoník práce, …
 • Co přinese přechod na nízkouhlíkovou energetiku
 • Spalování směsi zemního plynu a vodíku ve spotřebičích
 • Výstavba a provoz plnících stanic vodíku, LPG a CNG
 • Výsledky kontrol OIP
 • Spalinové cesty
 • Uvádění do provozu TZ v souvislostech
 • Kryogenní nádoby a potrubí
 • Elektrické instalace strojů a tlakových zařízení – požadavky na nová / modernizovaná zařízení a jejich provoz
 • Problematika nízkotlakých kotelen
 • Používání chemických látek s ohledem na platnou legislativu
 • Odpovědnost revizního technika a provozovatele VTZ
 • Zkušenosti z revizí a inspekcí VTZ

Kutná Hora

Město s bohatou historií, které bylo ve středověku označované za stříbrnou pokladnici českého království, dodnes dává na odiv bohatství vzešlé ze zdejší stříbrné horečky.  V roce 1995 bylo díky svým architektonickým památkám zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Malebné historické centrum plné mnoha zajímavých památek, chrám sv. Barbory, muzeum stříbra, rozsáhlé expozice nebo nádherné zahrady GASKu –  Galerie středočeského kraje – to je jen několik tipů, jak si užít toto nádherné město.

Ubytování

Pro účastníky je rezervována celá kapacita hotelu U Kata. Město Kutná Hora nabízí více než dostatečnou škálu hotelů a penzionů v pohodlné docházkové vzdálenosti.

Účastnický poplatek

3.900 Kč bez DPH
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na uspořádání akce, pronájem prostor, občerstvení a stravování.

EARLY BIRDS – Sleva pro včasně přihlášené účastníky!
Účastníci, kteří provedou přihlášku a úhradu účastnického poplatku do 30. června 2021 čerpají slevu na účastnickém poplatku.

Doprovodné materiály

Pro účastníky akce připravujeme širokou škálu doprovodných materiálů, soubor technických informací a odborných publikací.

Doprovodný program

Pro účastníky bude k dispozici hotelové wellness centrum. Součástí akce je také společenský večer spojený s ochutnávkou karibských rumů a vystoupení historické skupiny a ukázek dobových zbraní a výzbroje.

Další informace a novinky naleznete na internetové adrese akce:
https://www.technicka-zarizeni.cz/kutna-hora-2021/

Související články

Leave a Comment