Nové normy vydané v únoru 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 20816-9 (01 1412)
kat.č. 511611
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 9: Převodovky;
Vydání: Únor 2021

ČSN EN ISO 14096-1 (01 5022)
kat.č. 511639
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality;
(idt ISO 14096-1:2005); Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14096-1 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality; Vyhlášena: Září 2020

ČSN EN ISO 14096-2 (01 5022)
kat.č. 511640
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 2: Minimální požadavky;
(idt ISO 14096-2:2005); Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14096-2 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky; Vyhlášena: Září 2020

ČSN EN ISO 29464 (12 5000)
kat.č. 511942
Čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie;
(idt ISO 29464:2017); Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 29464 (12 5000) Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 511234
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů;
Vydání: Únor 2021 S účinností od 2022-02-28 se zrušuje ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Květen 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů; Vyhlášena: Srpen 2020

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 511236
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent;
Vydání: Únor 2021 S účinností od 2022-02-28 se zrušuje ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent; Vydání: Květen 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent; Vyhlášena: Srpen 2020

ČSN 28 0101
kat.č. 511809
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel;
Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 28 0101 Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách; Vydání: Listopad 1997

ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002)
kat.č. 511820
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí;
Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí; Vydání: Květen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 81-20 (27 4003)
kat.č. 511235
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů;
Vydání: Květen 2015 Změna Z1; Vydání: Únor 2021

ČSN EN 81-50 (27 4003)
kat.č. 511237
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent;
Vydání: Květen 2015 Změna Z1; Vydání: Únor 2021

ČSN EN 589 (65 6503)
kat.č. 511819
Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení;
Vydání: Srpen 2019 Změna Z1; Vydání: Únor 2021

ČSN EN 1990 (73 0002)
kat.č. 511822
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí;
Vydání: Březen 2004 Změna Z5; Vydání: Únor 2021

ČSN EN 1150 (83 2821)
kat.č. 511953
Ochranné oděvy – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – Metody zkoušení a požadavky;
Vydání: Leden 2000 Změna Z1; Vydání: Únor 2021

OPRAVY ČSN

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/A1 (05 2205)
kat.č. 511815
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Listopad 2019 Oprava 1; Vydání: Únor 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 363 (83 2650)
kat.č. 511961
Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu;
Vydání: Září 2019 Oprava 1; Vydání: Únor 2021 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (01 2003)
kat.č. 511268
Nanotechnologie – Slovník – Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny;
CEN ISO/TS 80004-11:2020; ISO/TS 80004-11:2017; Platí od 2021-03-01

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (01 2003)
kat.č. 511269
Nanotechnologie – Slovník – Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály;
CEN ISO/TS 80004-13:2020; ISO/TS 80004-13:2017; Platí od 2021-03-01

ČSN EN ISO 128-2 (01 3114)
kat.č. 511267
Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry+);
EN ISO 128-2:2020; ISO 128-2:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 128-20 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar; Vydání: Květen 2002 ČSN EN ISO 128-21 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 21: Tvorba čar v CAD; Vydání: Květen 2002

ČSN EN ISO 25239-1 (05 2801)
kat.č. 511274
Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 1: Slovník;
EN ISO 25239-1:2020; ISO 25239-1:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25239-1 (05 2801) Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 1: Slovník; Vydání: Září 2013

ČSN EN ISO 25239-2 (05 2801)
kat.č. 511273
Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 2: Návrh svarových spojů;
EN ISO 25239-2:2020; ISO 25239-2:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25239-2 (05 2801) Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 2: Návrh svarových spojů; Vyhlášena: Květen 2012

ČSN EN ISO 25239-3 (05 2801)
kat.č. 511271
Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů;
EN ISO 25239-3:2020; ISO 25239-3:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25239-3 (05 2801) Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů; Vyhlášena: Květen 2012

ČSN EN ISO 25239-4 (05 2801)
kat.č. 511272
Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování;
EN ISO 25239-4:2020; ISO 25239-4:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25239-4 (05 2801) Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování; Vyhlášena: Květen 2012

ČSN EN ISO 25239-5 (05 2801)
kat.č. 511270
Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu;
EN ISO 25239-5:2020; ISO 25239-5:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25239-5 (05 2801) Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 5: Požadavky na jakost a kontrolu; Vyhlášena: Květen 2012

ČSN EN ISO 24034 (05 5327)
kat.č. 511275
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace+);
EN ISO 24034:2020; ISO 24034:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 24034 (05 5327) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace; Vydání: Duben 2011

ČSN EN 12542 (07 8212)
kat.č. 511276
Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba;
EN 12542:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12542 (07 8212) Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba; Vydání: Duben 2011

ČSN EN ISO 17871 (07 8648)
kat.č. 511278
Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu;
EN ISO 17871:2020; ISO 17871:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 17871 (07 8648) Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN 17141 (12 5302)
kat.č. 511279
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Regulace biologického znečištění;
EN 17141:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 14628-1 (13 2081)
kat.č. 511280
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody – Část 1: PE povlaky;
EN 14628-1:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14628 (13 2079) Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Vnější polyethylenový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Březen 2006

ČSN EN 13215+A1 (14 0619)
kat.č. 511281
Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem;
EN 13215:2016+A1:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13215 (14 0619) Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem; Vyhlášena: Červen 2017

ČSN EN 16307-1 (26 8814)
kat.č. 511302
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů;
EN 16307-1:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; Vydání: Únor 2016

ČSN EN 16842-10 (26 8818)
kat.č. 511300
Motorové vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene;
EN 16842-10:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 1175 (26 8830)
kat.č. 511301
Bezpečnost motorových vozíků – Elektrické/Elektronické vybavení+);
EN 1175:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 81-72 (27 4003)
kat.č. 511304
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy+);
EN 81-72:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 81-73 (27 4003)
kat.č. 511305
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru+);
EN 81-73:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN IEC 62859 (35 6646)
kat.č. 511352
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení – Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti;
EN IEC 62859:2020; IEC 62859:2016; IEC 62859/A1:2019; Platí od 2021-03-01 69. ČSN EN 1837 (36 0457) kat.č. 511950 Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů; EN 1837:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů; Vydání: Květen 2010

ČSN EN 15004-2 (38 9250)
kat.č. 511604
Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12;
EN 15004-2:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15004-2 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12; Vydání: Leden 2009

ČSN EN 15004-4 (38 9250)
kat.č. 511603
Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125;
EN 15004-4:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15004-4 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125; Vydání: Leden 2009

ČSN EN 15004-6 (38 9250)
kat.č. 511602
Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23;
EN 15004-6:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15004-6 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23; Vydání: Leden 2009

ČSN EN 17407 (38 9426)
kat.č. 511813
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Sběrače a rozdělovače PN 16+);
EN 17407:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN 38 9426 Požární armatury – Sběrač; Vydání: Srpen 2002 ČSN 38 9481 Požární armatury – Rozdělovač; Vydání: Srpen 2002

ČSN EN 16808 (45 4001)
kat.č. 511367
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Bezpečnost strojů – Ruční výtahy;
EN 16808:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN ISO 3949 (63 5412)
kat.č. 511373
Plastové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace;
EN ISO 3949:2020; ISO 3949:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3949 (63 5412) Plastové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN ISO 13259 (64 6459)
kat.č. 511374
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem;
EN ISO 13259:2020; ISO 13259:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13259 (64 6459) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Vyhlášena: Prosinec 2018

ČSN EN 13094 (69 9004)
kat.č. 511378
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže – Konstrukce a provedení;
EN 13094:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13094 (69 9004) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar – Konstrukce a provedení; Vyhlášena: Prosinec 2015

Související články