Novinky v technické normalizaci – říjen 2021

Vydané ČSN

ČSN ISO 10013 (01 0331)
kat.č. 513425
Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; Vydání: Září 2002

ČSN ISO 21500 (01 0345)
kat.č. 513397
Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 21500 (01 0345) Návod k managementu projektu; Vydání: Květen 2013

ČSN ISO 37301 (01 0394)
kat.č. 513358
Systémy managementu shody – Požadavky s návodem pro použití*);
Vydání: Říjen 2021

ČSN EN ISO 10225 (05 2115)
kat.č. 513363
Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro
plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy; (idt ISO 10225:2013);
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10225 (05 2115) Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro plamenové
svařování, řezání a příbuzné procesy; Vyhlášena: Září 2021

ČSN ISO 230-3 (20 0300)
kat.č. 513326
Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů*);
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 230-3 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů; Vydání: Září 2010

ČSN EN 10217-1 (42 1043)
kat.č. 511648
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky
z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-1 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1:
Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných
ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-2 (42 1043)
kat.č. 511673
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-2 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2:
Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-3 (42 1043)
kat.č. 511861
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem
z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě,
zvýšených a nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-3 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 3:
Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné
legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených
a nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-4 (42 1043)
kat.č. 511828
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-4 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 4:
Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při
nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-5 (42 1043)
kat.č. 511829
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných
ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-5 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se
stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-6 (42 1043)
kat.č. 511830
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-6 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 6:
Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 1993-1-4 (73 1401)
kat.č. 512910
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla –
Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; Vydání: Leden 2008
Změna A2; Vydání: Říjen 2021

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 6410-3 (01 3213)
kat.č. 512787
Technické výkresy – Závity a závitové části – Část 3: Zjednodušené zobrazování+);
EN ISO 6410-3:2021; ISO 6410-3:2021; Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6410-3 (01 3213) Technické výkresy – Závity a závitové části – Část 3: Zjednodušené zobrazování;
Vydání: Březen 1998

ČSN EN 12543-2 (01 5013)
kat.č. 512789
Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových
zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou
komorou+); EN 12543-2:2021; Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12543-2 (01 5013) Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových
zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou
komorou; Vydání: Leden 2009

ČSN EN 12385-5 (02 4302)
kat.č. 512786
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy+);
EN 12385-5:2021; Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy;
Vydání: Červen 2004

ČSN EN ISO 11124-5 (03 8234)
kat.č. 512785
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 5: Sekaný
ocelový drát; EN ISO 11124-5:2021; ISO 11124-5:2019; Platí od 2021-11-01

ČSN EN 303-5 (07 5303)
kat.č. 512783
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná
paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; EN 303-5:2021;
Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 303-5 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW –
Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Leden 2013

ČSN EN ISO 52127-1 (12 0556)
kat.č. 512526
Energetická náročnost budov – Systém správy budovy – Část 1: Modul M10-12;
EN ISO 52127-1:2021; ISO 52127-1:2021; Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16947-1 (12 0556) Energetická náročnost budov – Systém správy budovy – Část 1: Modul M10-12;
Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 1515-4 (13 1501)
kat.č. 512778
Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů pro zařízení
podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU; EN 1515-4:2021;
Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1515-4 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro
zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN ISO 19879 (13 1850)
kat.č. 512779
Spoje kovových potrubí pro hydraulické/pneumatické systémy a pro obecné
použití – Metody zkoušení spojů pro hydraulické/pneumatické systémy;
EN ISO 19879:2021; ISO 19879:2021; Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 19879 (13 1850) Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití –
Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice; Vydání: Duben 2011

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003)
kat.č. 512771
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+); EN 81-70:2021;
Platí od 2021-11-01

Související články