Obnovení přípravy odborných akcí Akademie APTI

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, které vstupuje v platnost dne 25. května 2020 oznamuje organizátor, společnost Medim, spol. s r.o., obnovení příprav odborných akcí s omezenou kapacitou maximálním počtem 300 osob, za respektování podmínek definovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Mimořádná hygienická opatření měla velký dopad i na revizní techniky vyhrazených technických zařízení, neboť organizace státního odborného dozoru nad bezpečností práce byla nucena přerušit prověřování odborné způsobilosti. Řada osvědčení odborné způsobilosti tak pozbyla platnost, ovšem zákonné lhůty k provádění revizních úkonů nikoliv, viz. Stanovisko SÚIP k zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu.

APTI pružně reaguje na tuto situaci a vypisuje doškolovací kurzy pro revizní techniky v oboru plynových, tlakových a následně také zdvihacích zařízení už v prvních dnech po uvolnění vládních opatření. Pokud máte zájem o doškolovací kurz před složením zkoušky u TIČR zájem, kontaktujte nás na e-mailové adrese: sekretariat@apti.cz nebo telefonním čísle organizátora, společnosti Medim spol. s r.o.: 283 981 818. Sdělíme Vám aktuální datum, místo doškolovacího kurzu. Akce se budou konat s důrazem na splnění všech podmínek vypsaných Ministerstvem zdravotnictví.

Hygienické standardy pro akce Medim, spol. s r.o.:

  • V rámci boje s onemocněním COVID-19 jde Medim, spol. s r.o. nad rámec regulace Ministerstva zdravotnictví a do 30.6.2020 omezuje počet účastníků na 15 osob. Podle vývoje situace se bude počet účastníků odborných akcí zvyšovat.
  • Účastníci obdrží u registrace jednorázový ochranný prostředek dýchacích cest, (tzv. ústenku, neprávně též roušku) kterou musí mít povinně nasazen po celou dobu kurzu vyjma přestávek na občerstvení a stravování. Dále též obdrží sadu vlastních psacích potřeb a studijních materiálů.
  • Registrace účastníků je prováděna bezkontaktní metodou pomocí QR kódu, který je účastníkům doručen do jejich e-mailových schránek předem.
  • Po celou dobu akce bude k dispozici také desinfekce rukou na vyhrazených místech.
  • Kongresové a školící prostory jsou vybírány s ohledem na možnost pravidelného větrání okny, bez použití klimatizace. Velký důraz bude také kladen na možnost využití venkovních prostor k přestávkám, společenským večerům, apod.
  • Pokud to technické možnosti v místě konání dovolí, bude možné účastnit se také vzdáleným přístupem on-line.
  • Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně bankovním převodem.

Medim, spol. s r.o. při plánování a organizaci odborných akcí v rámci uvolňování mimořádných opatření konzultuje svoje hygienická preventivní opatření s odborníky Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic a vynakládá značné úsilí, aby ochránil zdraví všech zúčastněných osob.

Související články