Odborné vzdělávací akce AKADEMIE APTI připravované v I. pololetí 2022

Vysoce odborně hodnocený vzdělávací program AKADEMIE APTI pokračuje i v roce 2022! Sezonu zahajujeme již tradičně odbornými kurzy pro revizní techniky vyhrazených tlakových a plynových zařízení které jsou omezeny počtem účastníků. Aktuálně zbývá několik volných míst. S ohledem na situaci jsou akce s větším počtem účastníků situovány do až dubna a května 2022, kdy jsou Ministerstvem zdravotnictví předpokládány příznivější podmínky a menší omezení. Na duben jsou proto plánovány konference POTRUBÍ 2022, tradiční odbornou akci a VTZ, které si klade za cíl zmapovat změnu legislativy pro vyhrazená technická zařízení, která přichází po více jak 40ti letech.

specializovaný přípravný kurz
22.-23. února 2022
Praha

Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních zaměřený na přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti u TIČR
Kapacita kurzu je omezena stávajícím nařízením Ministerstva zdravotnictví pro organizaci hromadných akcí

Více informací zde >>>

specializovaný specializovaný kurz
1.-2. března 2022
Praha

Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky a montážní pracovníky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti u TIČR
Kapacita kurzu je omezena stávajícím nařízením Ministerstva zdravotnictví pro organizaci hromadných akcí

Více informací zde >>>

specializovaná konference
5.-6. dubna 2022
Hradec Králové

V rámci této dvoudenní akce budou prezentovány poznatky z provozu, moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu, výstavbě, údržbě a inspekcích potrubních sítí. Nedílnou a tradiční součástí je také prezentace výrobků a služeb

Více informací zde >>>

konference ke změně legislativy vyhrazených technických zařízení
20.-21. dubna 2022
Kutná Hora

Specializovaná konference zaměřená na rizika provozu, inspekce, revize a aktuální legislativu pro vyhrazená technická zařízení. Letošní ročník je zaměřen zejména na problematiku provozu plynových a tlakových zařízení, nová nařízení vlády a změny které nové prováděcí předpisy přinášejí

Více informací zde >>>

specializovaný kurz
10.-11. května 2022
Poděbrady

Kurz pro projektanty, konstruktéry, výpočtáře a specialisty provozu a inspekcí potrubí v průmyslu a energetice
Lektorem kurzu je autor velmi úspěšné publikace a expert s mnohaletou praxí Ing. Václav Pekař, CSc.

Více informací zde >>>

Pokud se zajímáte o celoroční plán odborných akcí AKADEMIE APTI lze nalézt jeho aktualizovanou verzi na této stránce, nebo je také ke stažení jako soubor ve formátu PDF, který získáte kliknutím na ikonu dokumentu níže.

Katalog připravovaných akcí 2022

Související články