Odborný program konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech

Oblast vyhrazených technických zařízení zasáhnou v příštím roce významné změny, neboť do platnosti vstoupí po více jak čtyřiceti letech nová legislativa a na ní navázané prováděcí předpisy a technické normy. Neméně podstatné budou nové výzvy spojené s přechodem České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. Na tuto skutečnost reaguje konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se uskuteční v historickém městě Kutná Hora v polovině září.

V rámci odborného programu konference bude pozornost věnována nejen novému zákonu, který je v současnosti projednáván v senátu, ale také příprava prováděcích předpisů, kdy budou letité vyhlášky ČÚBP nahrazeny novými nařízeními vlády.

Účast v odborném programu přislíbili přední odborníci z řad vědeckých institucí, orgánů státního odborného dozoru, technické inspekce, soudní znalci a členové vědecké rady APTI.

Aktuální odborný program konference je k dispozici zde.

Nabitý odborný program doplní také tradiční moderovaná diskuze na závěr prvního dne, středověká hostina a vystoupení skupiny historického šermu. Pro zájemce bude také připravena v předvečer konference prohlídka historického centra Kutné Hory s průvodcem.

Bližší informace naleznete na těchto odkazech:

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Související články