Poslední termíny kurzů pro revizní techniky podle končící legislativy

Jak je již jistě všeobecně známo, 1. 7. 2022 vstupuje v platnost zákon č. 250/2022 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon zruší nejen letitý zákon 174/1968 Sb., ale i řadu dalších legislativních předpisů (právní předpisy, které zákon 250/2021 Sb. ruší nebo novelizuje). Jednoznačný dopad bude mít zákon i na ověřování odborné způsobilosti u TIČRu.  Pověřená organizace bude po 1. 7. 2022 zkoušet již podle nových souborů otázek a zcela nových pravidel. Přijímání žádostí o provedení zkoušky podle stávajících předpisů bude nastaveno tak, aby bylo možné zkoušku do 30. 6. 2022 absolvovat, a to je možné pouze v případě podání žádostí do 30. 5. 2022.

U později podaných žádostí budou termíny a obsah zkoušky stanoveny již v souladu s novou legislativou. Rozhodné tedy není datum podání žádosti, ale datum termínu vykonání zkoušky. Proces zkoušky revizního technika je popsán v zákoně č. 250/2021 Sb. Z organizačního hlediska si nebude možné vybírat, až do doby spuštění rezervačního systému, místo výkonu zkoušky. Nově také bude zkušební komise tříčlenná.

Přípravné kurzy APTI pro revizní techniky tlakových a plynových zařízení

APTI připravuje pro zájemce přípravné kurzy ke zkoušce v těchto termínech:
Přípravný kurz revizních techniků tlakových nádob stabilních
23.-24 5. 2022

Přípravný kurz montážních pracovníků a revizních techniků plynových zařízení
25.-26. 5. 2022

Kurzy proběhnou ve školícím centru BTK v Praze Modřanech. Samozřejmě je možné kurz absolvovat také distanční formou prostřednictvím on-line přenosu.

Upozorňujeme zájemce o zkoušku odborné způsobilosti, aby si zavčas podali žádost na TIČR pomocí elektronické podatelny!

Elektronická podatelna TIČRu.

Související články