Připravované odborné akce AKADEMIE APTI v II. a III. čtvrtletí 2022

Po nucené koronavirové pauze se na začátku roku 2022 naplno rozeběhly práce na přípravách odborných akcí AKADEMIE APTI. Pro výše uvedená období připravujeme řadu odborných konferencí a seminářů. V současné době vrcholí příjem přihlášek na konference POTRUBÍ 2022 konané ve dnech 5.-6. dubna 2022 v Hradci Králové a VTZ 2022, která proběhne 20.-21. dubna 2022 v Kutné Hoře.

Květen je posledním měsícem, kdy TIČR přijímá přihlášky k prověření odborné způsobilosti, které budou prováděny podle stávající legislativy, proto připravujeme poslední poslední kurzy pro vyhrazená zdvihací, tlaková a plynová zařízení. Proběhne také vysoce hodnocený V. odborný kurz pro potrubáře – VÝPOČTY POTRUBÍ 2022. Dále je také připravován seminář zaměřený na problematiku bezpečného provozu strojních zařízení dle platné legislativy MACHINERY 2022. V polovině června pak zařazujeme do vzdělávacího programu AKADEMIE APTI

Připravované odborné akce

Specializovaná odborná konference
5.-6. dubna 2022
Hotel Černigov, Hradec Králové

Příjem přihlášek ukončen! Kapacita vyčerpána!

Více zde >>>

Konference (nejen) o změnách legislativy vyhrazených technických zařízení
20.-21. dubna 2022
Hotel U Kata, Kutná Hora

Kapacita se rychle plní. Kapacita ubytování v hotelu téměř vyčerpána!

Více zde >>>

Specializovaný odborný kurz pro všechny odborníky na toto technické zařízení
10.-11. května 2022
Hotel U Kata, Kutná Hora

Přijímáme přihlášky. Zbývá 18 míst.

Více zde >>>

Aktuální legislativní požadavky na bezpečnost strojních zařízení
17. května 2022
Hotel ENERGIE, Praha

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

Přípravný kurz revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení, poslední kurz pořádaný podle zákona č. 174/1968 Sb.
18. května 2022
Školící centrum BTK, Praha – Modřany

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

Přípravný kurz revizního technika vyhrazených tlakových zařízení, poslední kurz pořádaný podle zákona č. 174/1968 Sb.
23.-24. května 2022
Školící centrum BTK, Praha – Modřany

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

Přípravný kurz revizního technika vyhrazených plynových zařízení, poslední kurz pořádaný podle zákona č. 174/1968 Sb.
25.-26. května 2022
Školící centrum BTK, Praha – Modřany

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

Pressure equipment directive
14. června 2022
Hotel ENERGIE, Praha

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

22. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství
20.-21. září 2022
Hotel Floret, Praha Průhonice

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

specializovaný seminář ke stlačování plynů
18. října 2022
Praha

Přijímáme přihlášky.

Více zde >>>

Související články