Novinky v technické normalizaci – březen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 10017 (01 0336)
kat.č. 514519
Management kvality – Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016;
Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000; Vydání: Leden 2004

ČSN EN IEC 60545 (08 5021)
kat.č. 514316
Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín
a akumulačních čerpadel*); (idt IEC 60545:2021); Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 08 5020 Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín; z 1979-09-18
ČSN 08 5021 Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových
turbín pracujících jako čerpadla; z 1989-01-05

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 513102
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro
dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny
pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí; Vydání: Březen 2022
S účinností od 2022-09-30 se zrušuje
ČSN EN 81-40 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu
osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu
osob s omezenou pohyblivostí; Vydání: Březen 2009
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu
osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu
osob s omezenou pohyblivostí; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN 81-72 ed. 3 (27 4003)
kat.č. 513114
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů
pro dopravu osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy;
Vyhlášena: Únor 2021
S účinností od 2022-07-31 se zrušuje
ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy; Vydání: Leden 2016

ČSN EN 81-73 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 513112
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru;
Vydání: Březen 2022
S účinností od 2022-07-31 se zrušuje
ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro
dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru; Vydání: Prosinec 2016
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro
dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru; Vyhlášena: Únor 2021

ČSN EN IEC 60757 (33 0175)
kat.č. 514547
Kód pro označování barev; (idt IEC 60757:2021); Vydání: Březen 2022
S účinností od 2024-07-21 se zrušuje
ČSN IEC 757 (33 0175) Elektrotechnické předpisy – Kód pro označování barev; Vydání: Leden 1996

ČSN EN IEC 61318 ed. 2
(35 9721)
kat.č. 514527
Práce pod napětím – Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné
pro nástroje, předměty a zařízení; (idt IEC 61318:2021); Vydání: Březen 2022
S účinností od 2024-08-03 se zrušuje
ČSN EN 61318 (35 9721) Práce pod napětím – Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení; Vydání: Únor 2009

ČSN EN 1918-1 (38 6490)
kat.č. 514055
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 1: Doporučení
pro zásobníky v kolektorech; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1918-1 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 1: Doporučení pro
zásobníky v aquiferech; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 1918-2 (38 6490)
kat.č. 514056
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 2: Doporučení
pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1918-2 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 2: Doporučení pro
zásobníky v ropných a plynových ložiscích; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 1918-3 (38 6490)
kat.č. 514057
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 3: Doporučení
pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1918-3 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 3: Doporučení pro
zásobníky ve vyloužených solných kavernách; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 1918-4 (38 6490)
kat.č. 514058
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 4: Doporučení
pro zásobníky v horninových kavernách; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1918-4 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 4: Doporučení pro
zásobníky v horninových kavernách; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 1918-5 (38 6490)
kat.č. 514059
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 5: Doporučení
pro povrchová zařízení; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1918-5 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN IEC 62990-2 (83 3635)
kat.č. 514287
Ovzduší na pracovišti – Část 2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba
detektorů toxických plynů a par; (idt IEC 62990-2:2021); Vydání: Březen 2022

Změny ČSN

ČSN EN ISO 14021 (01 0921)
kat.č. 514404
Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení
(environmentální značení typu II); Vydání: Listopad 2016
Změna A1; (idt ISO 14021:2016/Amd.1:2021); Vydání: Březen 2022

ČSN EN 61666 ed. 2 (01 3730)
kat.č. 514309
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Identifikace
přípojných míst v rámci systému; Vydání: Květen 2011
Změna A1; (idt IEC 61666:2010/A1:2021); Vydání: Březen 2022

ČSN EN ISO 13918 (05 2420)
kat.č. 514532
Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků;
Vydání: Listopad 2018
Změna A1; (idt ISO 13918:2017/Amd.1:2021); Vydání: Březen 2022

ČSN EN 81-40 (27 4003)
kat.č. 513103
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro
dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny
pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí; Vydání: Březen 2009
Změna Z1; Vydání: Březen 2022

ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 513115
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy;
Vydání: Leden 2016
Změna Z1; Vydání: Březen 2022

ČSN EN 81-73 (27 4003)
kat.č. 513113
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru;
Vydání: Prosinec 2016
Změna Z1; Vydání: Březen 2022

Opravy ČSN

ČSN EN 13611 (06 1820)
kat.č. 514348
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo
kapalných paliv – Obecné požadavky; Vydání: Březen 2020
Oprava 1; Vydání: Březen 2022 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17030
(01 5262)
kat.č. 513698
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany;
EN ISO/IEC 17030:2021; ISO/IEC 17030:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO/IEC 17030 (01 5262) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany; Vydání: Srpen 2004

ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331)
kat.č. 513699
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria
pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu+); EN ISO 3834-1:2021;
ISO 3834-1:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro
volbu odpovídajících požadavků na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407)
kat.č. 513700
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy –
Část 3: Návrh a dimenzování; EN ISO 11855-3:2021; ISO 11855-3:2021;
Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407) Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných
sálavých otopných a chladicích soustav – Část 3: Návrh a dimenzování;
Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407)
kat.č. 513701
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy –
Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně
Aktivních Systémů Budov (TABS); EN ISO 11855-4:2021; ISO 11855-4:2021;
Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407) Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných
sálavých otopných a chladicích soustav – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky
vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS);
Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407)
kat.č. 513702
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy –
Část 5: Instalace; EN ISO 11855-5:2021; ISO 11855-5:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407) Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných
sálavých otopných a chladicích soustav – Část 5: Instalace; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN 12732 (38 6412)
kat.č. 514049
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční
požadavky; EN 12732:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12732+A1 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky;
Vydání: Červenec 2014

ČSN EN 1397 (69 6397)
kat.č. 513734
Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební
metody pro stanovení výkonnosti+); EN 1397:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1397 (69 6397) Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební
metody pro stanovení výkonnosti; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN 13121-1 (69 8921)
kat.č. 513740
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Požadavky
na specifikaci a přejímací kritéria; EN 13121-1:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13121-1 (69 8921) Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Technické
přejímací a podmínky; Vydání: Leden 2004

Související články