Skupina BOHEMIA ENERGY ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. Milion odběratelů tak musí co nejdříve vyhledat alternativního dodavatele energií

Společnost oznámila na svých webových stránkách, že ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu. Ukončení dodávek se týká klientů společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Tedy zhruba milionu odběratelů. Společnost doporučuje, aby si její klienti co nejdříve vyhledali nového dodavatele a uzavřeli s ním smlouvu.

Po dobu 6ti měsíců bude pro klienty společnosti Bohemia Energy dodávky energií zajišťovat tzv. Dodavatel poslední instance. Během této doby musí odběratelé uzavřít smlouvu s novým dodavatelem energií. Po uplynutí této lhůty se totiž mohou ocitnout v režimu neoprávněného odběru dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Energetický zákon definuje neoprávněný odběr v §51 odstavec 1 písmeno a) a c).

Neoprávněným odběrem elektřiny se rozumí především:

  • odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,
  • odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu,
  • odběr při nehrazení plateb za odebrané množství elektřiny,
  • odběr bez měřicího zařízení,
  • připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina.

Upozorňujeme, že odběr bez uzavřené smlouvy by mohl být posuzován jako úmyslný trestný čin, za který je možné uložit pokuty v řádech desítek tisíc Kč. V energetickém zákoně je dále stanoveno, že při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Do skutečné škody se započítává nejen množství odebrané energie načerno, ale ještě náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. 

DPI (Dodavatel poslední instance)

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Dodavatel poslední instance je povinen zákazníka o zahájení dodávek okamžitě informovat, stejně jako o cenách a podmínkách. Výjimkou jsou odběratelé, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí bez prodlení zajistit nového poskytovatele energií sami.

DPI ELEKTŘINA

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

DPI PLYN

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Důležité kontakty pro sjednání nové dodávkové smlouvy

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

bezDodavatele a.s.
Telefon: 800 850 850
www.bezdodavatele.cz

MND a.s.
Telefon: 800 400 500
www.mnd.cz

Ilustrační foto: Craig WhiteheadUnsplash

Související články