Přípravné kurzy pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení

AKADEMIE APTI pokračuje dalšími dvoudenními odbornými kurzy pro revizní techniky a montážní pracovníky tlakových nádob stabilních, plynových a zdvihacích zařízení. Lektory těchto kurzů jsou zkušení a respektovaní odborníci. Účastníci kurzů obdrží učební texty, studijní materiály a testové otázky,

Kurzy probíhají klasickou prezenční formou ve školícím centru v Praze Komořanech.
Pro účastníky, kteří preferují distanční formu bude připraven živý přenos prostřednictvím MS Teams. Učební texty jsou pak účastníkům zasílány přepravní společností PPL.

Termíny jsou plánovány na druhou polovinu listopadu a začátek prosince 2021. Přesné termíny budou stanoveny na základě odezvy odborné veřejnosti, tak aby co nejlépe pokryly aktuální potřeby.

Pokud máte o některý z přípravných kurzů zájem, prosím vyplňte registrační formulář na níže uvedeném odkazu:

Registrace na odborné kurzy

Lektoři odborných kurzů:
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Zbyněk Jančík
Ing. Roman Řezáč
Ing. Jiří Černý

Související články