TLAK 2020 představuje odborný program

Přípravy 20. odborného fóra pokračují bez přerušení. V současné době se dolaďují jednotlivé přednáškové bloky a upřesňuje časový harmonogram akce. Současně je také kladen velký důraz na splnění bezpečnostních požadavků. Akce proběhne v režimu omezeného počtu účastníků a bude také možné sledovat jednotlivé přednášky prostřednictvím on-line přenosu.

úterý

20. října 2020

09:15 hod. I. blok přednášek
Aktuální informace k připravované legislativě v oblasti technických zařízení
Praktické poznatky z činnosti TIČR
Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek
Technická inspekce České republiky, Praha

Strategie  vývoje energetiky a energetická bezpečnost
Lektor v jednání
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

Hnědá, zelená nebo modrá energetika, aneb co s vybudovanou infrastrukturou?
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
akademik, člen vědecké rady APTI
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky

10:50 hod.   Coffee break

11:05 hod. II. blok přednášek
Zhodnocení práce ŠKODA JS na odstávkách v českých jaderných elektrárnách
Zdeněk Kratochvíl, Škoda JS, a. s., Plzeň                                                                                                                                                      
Inspekce technických zařízení a management rizik
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
specializovaný auditor
LL – C (Certification), a. s., Praha   

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení
Ing. Martin Tesař, POKORNÝ, s.r.o., Brno

12:50 hod. Oběd

13:30 hod. III. blok přednášek
Pokročilé NDT technologie pro inspekci tlakových zařízení
Milan Bolf, PAPco, s.r.o., Praha

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v tlakových zařízeních
Tomáš Mořický, FASTRA  s.r.o., Kolín    

Pozitivní materiálová identifikace v návaznosti na dodávky a inspekční certifikáty
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství

15:15 hod. Coffee break

15:30 hod. IV. blok přednášek
Poznatky z revizí velkých celků
Lektor v jednání, ŠKODA JS, a.s., Plzeň

Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení
Ing. Ján Kudlovský, konzultant, Košice, Slovensko

Zkušenosti z revizí tlakových zařízení
Ing. Zdeněk Novotný, DEKRA CZ, a.s., Praha

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací
prémiových značek – 5. lekce
Jan Lhotský, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, sponzorovaná přednáška

19:30 hod. Společenský večer s programem v Hotelu Starý pivovar

středa

21. října 2020

09:00 hod. V. blok přednášek
Automatizované hodnocení svarových spojů a komparace tohoto provedení na praktických svarech austenitických oceli svařených ručně a orbitální hlavou
Ing. Marie Rohlová
doktorand, odborný vědecký pracovník
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

Aktivity ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu JE
Antonín Rudolf, Škoda JS, a. s., Plzeň

Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2.
Ing. Jan Weischera – DWV, předseda TNK 62 – OCEL, Kladno

10:45 hod. Coffee break

11:00 hod. VI. blok přednášek
Zatížení tlakových nádob způsobená potrubím
Ing. Václav Pekař, CSc., Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., Praha

Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti tlakových zařízení
Ing. Milan Mocker, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, Ústí nad Labem

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení
Ing. Zbyněk Jančík, Linebacker s.r.o., Uničov

12:15 hod. Závěr konference, znalostní soutěž,  oběd

Změna témat a přednášejících vyhrazena!

Programový výbor konference:

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kuchař, IWE  
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Miroslav Lhotský
Doc. Jiří Lukavský, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Václav Svoboda

Organizační team:

Jan Lhotský
Dana Pavlová

Související články