TLAK 2022 představuje odborný program

Ve dnech 20.-21. září se uskuteční 22. ročník největší nejdéle organizované vzdělávací akce pro obor vyhrazených technických tlakových zařízení. Obor významně ovlivní změna legislativy pro bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení. Do programu odborného fóra byly proto zařazeny přednášky zástupců orgánů státního odborného dozoru a pověřené organizace, tedy SÚIP a TIČR. V rámci programu je v prvním bloku přednášek vyhrazen prostor pro dotazy odborné veřejnosti k problematice nových povinností, které zákon č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. ukládá.

V programu vystoupí mimo jiné také:

Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
ředitel odboru BOZP a VTZ
Státní úřad inspekce práce
Opava

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

Ing. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky Hradec Králové a garant tlakových zařízení
Technická inspekce České republiky
Praha

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
člen vědecké rady APTI a Uhelné komise při MPO
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky
Praha

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
místopředseda APTI a expert na problematiku PED
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Praha

Pozornost bude věnována také problematice provozu, inspekcím a údržbě, novinkám v technické normalizaci, novým technologiím a řadě dalších zajímavých témat.

Aktualizovaný program je k dispozici na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborny-program-tlak-2022/

Přihlásit se je možné prostřednictvím on-line formuláře: https://www.technicka-zarizeni.cz/prihlaska-on-line-tlak-22/

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka

Závazná přihláška účasti

Formulář je připraven ve formátu interaktivního PDF. Je tedy možné je pohodlně vyplnit, elektronicky podepsat a odeslat organizátorovi bez nutnosti cokoliv tisknout a skenovat.

Související články