ÚPV potvrdil oprávněný nárok společnosti Medim, spol. s r.o. na vlastnictví ochranné známky TLAK

20. května 2020 nabylo právní moci zamítnutí návrhu Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na zneplatnění ochranné známky TLAK, č. 538461, která je vlastnictvím společnosti Medim, spol. s r.o. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je tak definitivní a nelze ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. dále odvolat.

Orgán prvého stupně řízení shledal, že se ATZ předloženými doklady nepodařilo hodnověrně prokázat, že by vlastník napadené ochranné známky Medim, spol. s r.o. jednala v rozporu s konkrétními ujednáními, která dříve s navrhovatelem uzavřela. Současně navrhovatel neprokázal ani jiné okolnosti, které by vypovídaly o spekulativních úmyslech vlastníka provázejících registraci napadené ochranné známky. Úřad shledal opatření, která společnost Medim, spol. s r.o. učinila k ochraně svého duševního vlastnictví a know-how jako legitimní a zcela v souladu s legislativními předpisy.

Grafická podoba logotypu chráněného vzoru TLAK, registrovaná úřadem pod číslem 362030

V rámci přezkoumání napadeného rozhodnutí na podkladě rozkladových argumentů navrhovatele odvolací orgán dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je správné a bylo vydáno v souladu s právními předpisy, jakož i ustálenou rozhodovací praxí Úřadu průmyslového vlastnictví. Odvolací orgán má za to, že postup orgánu prvého stupně řízení není zatížen žádnými navrhovatelem vytčenými vadami, neboť orgán prvého stupně řízení se řádně vypořádal s návrhy a vyjádřeními účastníků řízení, včetně všech důkazů předložených v prvém stupni řízení.

Odvolací orgán Úřadu průmyslového vlastnictví odmítl veškeré argumenty a podané důkazy předložené Asociací pracovníků tlakových zařízení jako irelevantní, nebo nevěrohodné.

Kompletní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí návrhu na zneplatnění má redakce portálu k dispozici.

Oficiální logo 20. ročníku odborného fóra TLAK

20. ročník odborného fóra TLAK, který pořádá Medim spol. s r.o. s odbornými partnery, proběhne v termínu 20. – 21. října 2020 v Praze.

Společnost Medim, spol. s r.o. za dobu působení 26 let na trhu organizátorem více než 140 odborných konferencí a kongresů v České republice i zahraničí, více než dvou set seminářů a dalších eventů a také v neposlední řadě, v rámci své nakladatelské a vydavatelské činnosti, umožnila vznik 182 odborných publikacím.

Související články

Leave a Comment