VYDANÉ ČSN – ČERVENEC 2020

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10015 (01 0337)
kat.č. 510461
Management kvality – Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí*);
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10015 (01 0337) Management jakosti – Směrnice pro výcvik; Vydání: Leden 2001

ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261)
kat.č. 510605
Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány;
(idt ISO/IEC 17029:2019); Vydání: Červenec 2020

ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313)
kat.č. 510285
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování;
(idt ISO 15614-7:2016); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování; Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 13588 (05 1175)
kat.č. 510154
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array;
(idt ISO 13588:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13588 (05 1175) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 510470
Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku; Vyhlášena: Leden 2020 S účinností od 2022-11-08 se zrušuje ČSN EN 60974-3 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku; Vydání: Září 2014

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 510571
Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu;
(idt IEC 60974-5:2019); Vydání: Červenec 2020 S účinností od 2022-03-06 se zrušuje ČSN EN 60974-5 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu; Vydání: Leden 2014 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 510468
Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky;
(idt IEC 60974-7:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky; Vyhlášena: Leden 2020 S účinností od 2022-11-08 se zrušuje ČSN EN 60974-7 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky; Vydání: Říjen 2013

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610)
kat.č. 510216
Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
(idt ISO 17677-1:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 14825 (14 3011)
kat.č. 510436
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14825 (14 3011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 16796-1 (26 8816)
kat.č. 509843
Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 1: Obecně;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16796-1 (26 8816) Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 1: Obecně; Vyhlášena: Květen 2017

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 (38 9621)
kat.č. 510446
Výbušné atmosféry – Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů;
(idt ISO/IEC 80079-34:2018); Vydání: Červenec 2020 S účinností od 2023-03-31 se zrušuje ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (38 9621) Výbušné atmosféry – Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení; Vydání: Únor 2012

ČSN 75 6415
kat.č. 510427
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod; Vydání: Říjen 2001

ČSN EN ISO 19353 (83 3251)
kat.č. 509405
Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana;
(idt ISO 19353:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana; Vyhlášena: Září 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 11200 (01 1618)
kat.č. 510583
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech;
Vydání: Leden 2015 Změna A1; (idt ISO 11200:2014/Amd.1:2018); Vydání: Červenec 2020 75. ČSN EN 60974-3 ed. 3 (05 2205) kat.č. 510471 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku; Vydání: Září 2014 Změna Z2; Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 510572
Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu;
Vydání: Leden 2014 Změna Z2; Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Říjen 2019 77. ČSN EN 60974-7 ed. 3 (05 2205) kat.č. 510469 Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky; Vydání: Říjen 2013 Změna Z2; Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 676+A2 (07 5802)
kat.č. 510622
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením;
Vydání: Duben 2009 Změna Z1; Vydání: Červenec 2020 79. ČSN EN 267+A1 (07 5857) kat.č. 510649 Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením; Vydání: Duben 2012 Změna Z1; Vydání: Červenec 2020

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (33 2320)
kat.č. 510455
Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení;
Vydání: Září 2011 Změna Z1; Vydání: Červenec 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (33 2320)
kat.č. 510459
Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky;
Vydání: Prosinec 2018 Oprava 1; (idt IEC 60079-0:2017/COR1:2020); Vydání: Červenec 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 13851 (83 3325)
kat.č. 510597
Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr;
Vydání: Březen 2020 Oprava 1; Vydání: Červenec 2020 (Oprava je vydána tiskem)

NORMY SCHVÁLENÉ

ČSN EN 12973 (01 0121)
kat.č. 509935
Hodnotový management; EN 12973:2020;
Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12973 (01 0121) Hodnotový management; Vydání: Prosinec 2000 2. ČSN EN IEC 61123 (01 0644) kat.č. 509933 Zkoušky bezporuchovosti – Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů; EN IEC 61123:2020; IEC 61123:2019; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN IEC 1123 (01 0644) Zkoušky bezporuchovosti. Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů; Vydání: Únor 1994

ČSN EN 16905-2 (06 1530)
kat.č. 509938
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 2: Bezpečnost;
EN 16905-2:2020; Platí od 2020-08-01 7. ČSN EN 676 (07 5802) kat.č. 509940 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem; EN 676:2020; Platí od 2020-08-01 S účinností od 2023-01-31 se zrušuje ČSN EN 676+A2 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením; Vydání: Duben 2009

ČSN EN 267 (07 5857)
kat.č. 509939
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem;
EN 267:2020; Platí od 2020-08-01 S účinností od 2023-01-31 se zrušuje ČSN EN 267+A1 (07 5857) Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením; Vydání: Duben 2012

ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521)
kat.č. 509942
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší;
EN ISO 9809-2:2019; ISO 9809-2:2019; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521) Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení – Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší; Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521)
kat.č. 509941
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli;
EN ISO 9809-3:2019; ISO 9809-3:2019; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521) Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení – Část 3: Lahve z normalizačně žíhané oceli; Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN ISO 20257-1 (38 6613)
kat.č. 510444
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování plovoucích LNG zařízení – Část 1: Obecné požadavky;
EN ISO 20257-1:2020; ISO 20257-1:2020; Platí od 2020-08-01

ČSN EN 10216-2+A1 (42 0261)
kat.č. 509967
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách;
EN 10216-2:2013+A1:2019; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10216-2 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Červenec 2014

ČSN EN 1363-1 (73 0851)
kat.č. 510066
Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky;
EN 1363-1:2020; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 13381-10 (73 0858)
kat.č. 510445
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu;
EN 13381-10:2020; Platí od 2020-08-01 53. ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) kat.č. 510414 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene; EN ISO 11925-2:2020; ISO 11925-2:2020; Platí od 2020-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene; Vydání: Duben 2011

Související články