VYDANÉ ČSN – LEDEN 2020

Výběr ČSN z Oznámení č. 01/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10007 (01 0334)
kat.č. 509231
Management kvality – Směrnice pro management konfigurace;
Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti – Směrnice managementu konfigurace; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 15341 (01 0664)
kat.č. 509456
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby;
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15341 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Duben 2010

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (01 3710)
kat.č. 509232
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd*);
(idt IEC 81346-2:2019); Vydání: Leden 2020 S účinností od 2022-07-23 se zrušuje ČSN EN 81346-2 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd; Vydání: Duben 2010

ČSN EN ISO 16809 (01 5021)
kat.č. 509343
Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem;
(idt ISO 16809:2017); Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14127 (01 5021) Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 15549 (01 5051)
kat.č. 509344
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady;
(idt ISO 15549:2019); Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15549 (01 5051) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN ISO 2063-1 (03 8734)
kat.č. 509334
Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi;
(idt ISO 2063-1:2019); Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2063-1 (03 8734) Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)
kat.č. 509361
Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti;
(idt ISO 14731:2019); Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 3690 (05 1105)
kat.č. 509409
Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu;
(idt ISO 3690:2018); Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3690 (05 1105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (08 5009)
kat.č. 509422
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu*);
(idt IEC 60193:2019); Vydání: Leden 2020 S účinností od 2022-05-30 se zrušuje ČSN EN 60193 (08 5009) Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu; Vydání: Prosinec 2002

ČSN EN 1434-2+A1 (25 8511)
kat.č. 509391
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky;
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-2+A1 (25 8511) Měřidla tepla – Část 2: Konstrukční požadavky; Vyhlášena: Září 2019 Věstník č. 1/2020 6 31. ČSN EN 1709 (27 3010) kat.č. 508895 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky; Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky; Vyhlášena: Listopad 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 81346-2 (01 3710)
kat.č. 509335
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd;
Vydání: Duben 2010 Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 508643
Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku;
Vydání: Září 2014 Změna Z1; Vydání: Leden 2020 96. ČSN EN 60974-7 ed. 3 (05 2205) kat.č. 508641 Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky; Vydání: Říjen 2013 Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310)
kat.č. 509429
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily;
Vydání: Listopad 2014 Změna A2; Vydání: Leden 2020

ČSN EN ISO 15002 (85 2765)
kat.č. 509453
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů;
Vydání: Květen 2009 Změna A1; (idt ISO 15002:2008/Amd.1:2018); Vydání: Leden 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 4136 (05 1121)
kat.č. 509401
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem;
Vydání: Květen 2013 Oprava 1; Vydání: Leden 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 81-20 (27 4003)
kat.č. 509340
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů;
Vydání: Květen 2015 Oprava 2; Vydání: Leden 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 509341
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
Vydání: Březen 2019 Oprava 1; Vydání: Leden 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Související články