SCHVÁLENÉ ČSN – LEDEN 2020

Výběr ČSN z oznámení č. 02/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze
dále uvedených evropských norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Související články