VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2020

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 14006 (01 0906)
kat.č. 511011
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začleňování ekodesignu;
(idt ISO 14006:2020); Vydání: Září 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14006 (01 0906) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu; Vydání: Prosinec 2011

ČSN EN ISO 14713-2 (03 8261)
kat.č. 511033
Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem;
(idt ISO 14713-2:2019); Vydání: Září 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14713-2 (03 8261) Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN 1749 (06 1002)
kat.č. 510838
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin;
Vydání: Září 2020 4. ČSN ISO 16092-2 (21 0705) kat.č. 510903 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy; Vydání: Září 2020

ČSN ISO 16092-4 (21 0705)
kat.č. 510904
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy;
Vydání: Září 2020 6. ČSN EN 1434-3 (25 8511) kat.č. 510837 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vydání: Září 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-3 (25 8511) Měřidla tepla – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vyhlášena: Červen 2016

ČSN ISO 14687 (65 6520)
kat.č. 510858
Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu*);
Vydání: Září 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 14687-1 (65 6520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: Červenec 2009

ČSN ISO 14687-2 (65 6520)
Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě;
Vydání: Srpen 2016

ČSN ISO 21087 (65 6522)
kat.č. 510857
Analýza plynu – Analytické metody pro vodíkové palivo – Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě*);
Vydání: Září 2020 18. ČSN ISO 19880-1 (65 6525) kat.č. 510864 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky*); Vydání: Září 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P ISO/TS 19880-1 (65 6525) Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Březen 2017

ČSN ISO 19880-8 (65 6525)
kat.č. 510863
Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva*);
Vydání: Září 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 22313 (01 2316)
kat.č. 510405
Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Pokyny pro používání ISO 22301;
EN ISO 22313:2020; ISO 22313:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22313 (01 2316) Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Pokyny; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN ISO 16526-1 (01 5014)
kat.č. 510409
Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 1: Metoda děličem napětí;
EN ISO 16526-1:2020; ISO 16526-1:2011; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12544-1 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 1: Metoda děličem napětí; Vydání: Únor 2001 Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 16526-2 (01 5014) ze září 2020 zrušuje ČSN EN 12544-2 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru; Vydání: Únor 2001 Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 16526-3 (01 5014) ze září 2020 zrušuje ČSN EN 12544-3 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 3: Spektrometrická metoda; Vydání: Únor 2001

ČSN EN ISO 16526-2 (01 5014)
kat.č. 510410
Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru;
EN ISO 16526-2:2020; ISO 16526-2:2011; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 16526-1 (01 5014) ze září 2020 zrušuje ČSN EN 12544-2 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru; Vydání: Únor 2001 5. ČSN EN ISO 16526-3 (01 5014) kat.č. 510411 Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 3: Spektrometrická metoda; EN ISO 16526-3:2020; ISO 16526-3:2011; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 16526-1 (01 5014) ze září 2020 zrušuje ČSN EN 12544-3 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 3: Spektrometrická metoda; Vydání: Únor 2001

ČSN EN ISO 14096-1 (01 5022)
kat.č. 510407
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality+);
EN ISO 14096-1:2020; ISO 14096-1:2005; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14096-1 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti; Vydání: Listopad 2003 7. ČSN EN ISO 14096-2 (01 5022) kat.č. 510408 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky+); EN ISO 14096-2:2020; ISO 14096-2:2005; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14096-2 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky; Vydání: Říjen 2003

ČSN EN ISO 14096-1 (01 5022)
kat.č. 510407
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality+);
EN ISO 14096-1:2020; ISO 14096-1:2005; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14096-1 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti; Vydání: Listopad 2003

ČSN EN ISO 14096-2 (01 5022)
kat.č. 510408
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky+);
EN ISO 14096-2:2020; ISO 14096-2:2005; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14096-2 (01 5022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky; Vydání: Říjen 2003

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682)
kat.č. 510402
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Obecné požadavky;
EN ISO 21904-1:2020; ISO 21904-1:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky; Vyhlášena: Leden 2017

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682)
kat.č. 510401
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování;
EN ISO 21904-2:2020; ISO 21904-2:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682)
kat.č. 510400
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních;
EN ISO 21904-4:2020; ISO 21904-4:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic; Vydání: Září 2009

ČSN EN 12953-5 (07 7853)
kat.č. 510399
Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem;
EN 12953-5:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12953-5 (07 7853) Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem; Vydání: Květen 2003 14. ČSN EN 14624 (14 2016) kat.č. 510396 Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva; EN 14624:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14624 (14 2016) Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti; Vyhlášena: Červenec 2012

ČSN EN 14276-1 (14 2020)
kat.č. 510397
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky;
EN 14276-1:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14276-1+A1 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 14276-2 (14 2020)
kat.č. 510398
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky;
EN 14276-2:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14276-2+A1 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN IEC 61225 (35 6670)
kat.č. 510368
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy;
EN IEC 61225:2020; IEC 61225:2019; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 20321 (45 3002)
kat.č. 510352
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Bezpečnost strojů – Výtahy s pohonem;
EN ISO 20321:2020; ISO 20321:2020; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 16972 (83 2202)
kat.č. 510315
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Slovník a grafické značky;
EN ISO 16972:2020; ISO 16972:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Definice názvů a piktogramy; Vydání: Leden 2000

ČSN EN ISO 21420 (83 2300)
kat.č. 510307
Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody+);
EN ISO 21420:2020; ISO 21420:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení; Vydání: Červen 2010

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405)
kat.č. 510310
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 1: Geometrické optické vlastnosti;
EN ISO 18526-1:2020; ISO 18526-1:2020; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405)
kat.č. 510309
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 2: Fyzikální optické vlastnosti;
EN ISO 18526-2:2020; ISO 18526-2:2020; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405)
kat.č. 510308
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 4: Makety hlavy;
EN ISO 18526-4:2020; ISO 18526-4:2020; Platí od 2020-10-01

Související články