Výstavba a provoz vodíkových plnicích stanic v ČR a některé souvislosti

Představujeme odborný program a lektory konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se koná 21.-22.9.2021. Jedním z témat této konference jsou také nové technologie a používání vodíku coby nového zdroje energie velmi blízké budoucnosti.

Přednáška „Výstavba a provoz vodíkových plnicích stanic v ČR a některé souvislosti“ kromě základních technicko-projekčních zásad upozorní na některé aspekty, které se týkají vlastní přípravy záměru investora takovou stanici postavit. Výběr místa, způsob zásobování vodíkem, základní uživatelské parametry s ohledem na očekávaný provoz stanice, servis stanice. To umožňuje se zmínit o „ostrovním“ vodíku a jeho spotřebě v místě jeho výroby i s ohledem na barvu vodíku (zelená, šedá…), hluku zařízení, obecné bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tvořících systém VPS, obsluze zařízení. Budou prezentovány vzory používaných komponent pro sestavy VPS a vyhodnocen potenciál českých společností na aktivní účast při zajišťování výstavby infrastruktury vodíkových plnicích stanic v České republice.

Ing. Vladimír Dynda, CSc.
APT, spol. s r. o.

Autor v roce 1975 ukončil vysokoškolská studia na ČVUT-FEL, specializace mikroelektronika. Následně pracoval ve výzkumu a vývoji jednoúčelových technologických zařízení zejnéma pro obor polovodičové techniky a elektroniky. V roce 1983 převzal vedení celého útvaru VaV, při zaměstnání dokončil postgraduální studium se zaměřením na fyziku plasmatu a získal titul kandidáta matematicko-fyzikálních věd. V lednu roku 1989 se stal ředitelem Tesly Elstroj a ve funkci pracoval do roku 1992. V roce 1990 založil společnost APT s posláním pokračovat ve vývoji technologických zařízení. Základním zaměřením vývoje bbyla zařízení pro technické plyny (výroba, skladování, plnění tlakových nádob,čisté a speciální plyny, zdroje plynů pro koncové zákazníky, plničky vodíku a LNG pro automobily a podobně). Společnost APT, spol. s r. o. vede dosud. Je autorem, případně spoluautorem vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, osobně se podílí na řešení úkolů VaV TAČR.

Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech
21. – 22. září 2021
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Kutná Hora

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Související články