Nové normy vydané v lednu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.

VYDANÉ ČSN

ČSN P ISO/TS 23406 (01 0383)
kat.č. 511682
Jaderný sektor – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti; Vydání: Leden 2021

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 511184
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; (idt ISO 7010:2019); Vydání: Leden 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; Vyhlášena: Říjen 2020
ČSN ISO 20712-1 (01 8023)
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN ISO 11844-1 (03 8211)
kat.č. 511844
Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér;
(idt ISO 11844-1:2020); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 11844-1 (03 8211) Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér; Vydání: Únor 2007

ČSN EN ISO 11844-2 (03 8211)
kat.č. 511843
Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách;
(idt ISO 11844-2:2020); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 11844-2 (03 8211) Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách; Vydání: Únor 2007

ČSN EN ISO 6947 (05 0024)
kat.č. 511671
Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování;
(idt ISO 6947:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6947 (05 0024) Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování; Vyhlášena: Květen 2020

ČSN EN ISO 13919-1 (05 0335)
kat.č. 511672
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny;
(idt ISO 13919-1:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13919-1 (05 0335) Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vyhlášena: Květen 2020

ČSN ISO 24394 (05 0719)
kat.č. 511605
Svařování pro letecké aplikace – Zkoušky svářečů a svářečských operátorů – Tavné svařování kovových součástí*);
Vydání: Leden 2021

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 (35 0000)
kat.č. 511706
Točivé elektrické stroje – Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory;
(idt IEC 60034-3:2020); Vydání: Leden 2021 S účinností od 2023-06-30 se zrušuje ČSN EN 60034-3 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami; Vydání: Březen 2009

ČSN EN ISO 13854 (83 3211)
kat.č. 511593
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; (idt ISO 13854:2017); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 13857 (83 3212)
kat.č. 511670
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami;
(idt ISO 13857:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami; Vyhlášena: Květen 2020

ČSN EN ISO 20607 (83 3304)
kat.č. 511589
Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh;
(idt ISO 20607:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh; Vyhlášena: Leden 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat.č. 511110
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, řezy a průřezy+);
EN ISO 128-3:2020; ISO 128-3:2020; Platí od 2021-02-01

ČSN EN 1474-2 (38 6616)
kat.č. 511474
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů – Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic;
EN 1474-2:2020; Platí od 2021-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1474-2 (38 6616) Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů – Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic; Vyhlášena: Červen 2009

Sponzorované, právně závazné normy
(ke stažení zdarma)

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN.

Ochranné osobní prostředky – právně závazné normy

ČSN EN 14683+AC
Kat. č.: 508810
Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 374-5
Kat. č.: 502098
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

ČSN EN 455-2
Kat. č.: 99268
Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

ČSN EN 455-3
Kat. č.: 97904
Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

ČSN EN ISO 13688
Kat. č.: 94488
Ochranné oděvy – Obecné požadavky

ČSN EN ISO 10993-1
Kat. č.: 86057
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

ČSN EN 455-4
Kat. č.: 84736
Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

ČSN EN 149+A1
Kat. čís.: 84599
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 14605+A1
Kat. čís.: 84587
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

ČSN EN 14126
Kat. č.: 70462
Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

ČSN EN 166
Kat. čís.: 65581
Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení

ČSN EN 455-1
Kat. čís.: 62249
Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

ČSN EN 140
Kat. čís.: 56390
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Polomasky a čtvrtmasky – Požadavky, zkoušení a značení

Pokud chcete být informováni o novinkách nejen v oblasti technické normalizace e-mailem, přihlaste se k odběru zde.

Související články