Vytvoření standardů k montáži přírubových spojů

Zkušenosti převážně z rafinérií ukazují, že cesta k dosažení vyšší kvality a spolehlivosti přírubových spojů vede přes definování jejich kritičnosti. Následně pak k vytvoření standardů pro jednotlivé kategorie s nastavenými postupy a požadavky na materiál, montáž, montéry, vybavení atd.
Cílem vytvoření standardů pro montáž přírubových spojů je dosažení výsledné vyšší spolehlivosti těsněných přírubových spojů v provozu.

Rádi bychom Vám v tomto čísle popsali význam rozdělení přírubových spojů do kategorií podle jejich důležitosti.

V předešlých vydáních jsme se věnovali:

 • mazání šroubových spojů a jeho vlivu na přenos sil při utahování s odkazem na stránky utahovacimoment.tesneni.cz (příspěvek srpen 2020)
 • Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v provozu – pasivní ochrana přírubových spojů bezpečnostními objímkami Power Seal EnviGuard (příspěvek prosinec 2020)

V první fázi je důležité si stanovit kritéria, na základě kterých se přírubové spoje rozdělí do kategorií. Podle kategorií pak stanovit, jak k takovým spojům přistupovat.

Příklad rozdělení přírubových spojů do kategorií

Kritické přírubové spoje – kategorie I.

Nejčastěji se jedná o aparátové přírubové spoje (výměníky, reaktory, klíčové přípojné uzlové body,…). Mnohaletá praxe prokázala, že opakující se netěsnosti důležitých přírubových spojů spadajících do kategorie I., se podařilo dlouhodobě a spolehlivě utěsnit realizací tzv. komplexní službou.

Komplexní služba zahrnuje:

 • návrh řešení těsnosti
 • výpočet utahovacích momentů s průkazem těsnosti podle EN 1591-1
 • dodávku navrženého těsnění, spojovacího materiálu vč. systému mazání
 • řízené utažení montážním týmem dodavatele řešení a výpočtů, deklarované protokolem o utažení

V rámci komplexního řešení má jeden dodavatel pod kontrolou celý výše popsaný proces, za který si zodpovídá.

Kritické přírubové spoje – kategorie II. a III.

Kritéria pro tyto kategorie mohou být různá. Jedná se převážně o normalizované spoje (např. DN PN). Tyto spoje jsou nejčastěji realizovány v rámci běžných montážních a údržbářských činností. Z těchto důvodů je nejefektivnější vytvořit standardy postupů a požadavků na materiál, montáž, montéry, vybavení atd. Doporučujeme zajistit výpočty utahovacích momentů pro normalizované příruby (DN PN), které budou součástí postupů pro montáž.

Podobný přístup lze aplikovat i v jiných odvětvích: např. v energetice nebo chemickém či farmaceutickém průmyslu apod.

Již více jak 20 let našim zákazníkům pomáháme s řešením těsnosti kritických přírubových spojů hlavně v kategorii I, případně s výpočty u kategorií II a III. Výsledná spolehlivost kritických přírubových spojů realizovaných komplexní službou prokázala svoje opodstatnění. Tento přístup inspiroval mnohé zákazníky ke změně v uvažování a snaze stanovit kritéria a kroky pro spolehlivou montáž přírubových spojů.

Naše zkušenosti jsou Vám k dispozici při stanovení kritérií, které vedou ke kategorizaci přírubových spojů.

Na stránkách www.tesneni.cz/cs/hledate-reseni ukazujeme na příkladech, že spolehlivé řešení těsnosti přírubových spojů je otázkou vzájemně se ovlivňujících se faktorů. 

 • Příčiny opakujících se netěsností
 • Zadírání šroubů – tedy vliv mazání
 • Volba správného utahovacího mementu- výpočty
 • Řízené utahování přírubových spojů
 • Kvalifikace montérů podle EN1591-4

Související články