Novinky v technické normalizaci – únor 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)
kat.č. 514274
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované
metody měření*); Vydání: Únor 2022

ČSN ISO 5725-4 (01 0251)
kat.č. 514275
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 4: Základní metody
pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření*); Vydání: Únor 2022

ČSN EN ISO 6413 (01 3228)
kat.č. 513598
Technická dokumentace produktu – Zobrazování drážkování a jemného
drážkování; (idt ISO 6413:2018); Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6413 (01 3228) Technická dokumentace produktu – Znázornění drážkování a ozubení;
Vyhlášena: Duben 2019

ČSN ISO 7-2 (01 4034)
kat.č. 514051
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 2: Kontrola mezními kalibry;
Vydání: Únor 2022

ČSN EN 13411-7 (02 4470)
kat.č. 514017
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové
vidlicové objímky; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13411-7 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové
objímky; Vyhlášena: Leden 2022

ČSN EN ISO 8167 (05 2690)
kat.č. 514024
Odporové svařování – Výstupkové svařování – Výstupky pro odporové svařování;
(idt ISO 8167:2021); Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8167 (05 2690) Odporové svařování – Výstupkové svařování – Výstupky pro odporové svařování;
Vyhlášena: Leden 2022

ČSN EN 17192 (12 0520)
kat.č. 514136
Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební
metody; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17192 (12 0520) Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody;
Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 16750+A1 (38 9255)
kat.č. 514079
Stabilní hasicí zařízení – Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu
kyslíku – Navrhování, instalace, plánování a údržba; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16750+A1 (38 9255) Stabilní hasicí zařízení – Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku –
Navrhování, instalace, plánování a údržba; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN 1555-1 (64 6412)
kat.č. 514104
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 1:
Obecně; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1555-1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 1:
Všeobecně; Vydání: Duben 2011

ČSN EN 1555-2 (64 6412)
kat.č. 514105
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2:
Trubky; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1555-2 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2:
Trubky; Vydání: Duben 2011

ČSN EN ISO 11298-4 (64 6422)
kat.č. 514145
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 4:
Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; (idt ISO 11298-4:2021);
Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11298-4 (64 6422) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 4:
Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; Vyhlášena: Říjen 2021

Změny ČSN

ČSN ISO 965-2 (01 4314)
kat.č. 514146
Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 2: Mezní rozměry
vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance;
Vydání: Srpen 2000
Změna Amd. 1; Vydání: Únor 2022

ČSN ISO 965-5 (01 4314)
kat.č. 514147
Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 5: Mezní rozměry
vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými
ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním; Vydání: Srpen 2000
Změna Amd. 1; Vydání: Únor 2022

Opravy ČSN

ČSN 33 1600 ed. 2/Z2
kat.č. 514177
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání; Vydání: Září 2021
Oprava 2; Vydání: Únor 2022 (Oprava je vydána tiskem)
Jejím vydáním se zrušuje
Oprava 1; Vydání: Listopad 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 7539-9 (03 8172)
kat.č. 513455
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 9: Příprava a použití
vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací;
EN ISO 7539-9:2021; ISO 7539-9:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 7539-9 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze pod napětím – Část 9: Příprava a použití vzorků
s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací; Vyhlášena: Únor 2009

ČSN EN 10253-2 (13 2200)
kat.č. 513458
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické
oceli se stanovením požadavků pro kontrolu+); EN 10253-2:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10253-2 (13 2200) Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se
stanovením požadavků pro kontrolu; Vydání: Červenec 2008

ČSN EN 14917 (13 9030)
kat.č. 513457
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení; EN 14917:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14917+A1 (13 9030) Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení; Vydání: Srpen 2013

ČSN EN 10374 (42 0268)
kat.č. 513497
Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl – T-kusy, kolínka
a redukce pro svařování+); EN 10374:2021; Platí od 2022-03-01

ČSN EN ISO 15349-2 (42 0509)
kat.č. 513496
Nelegované oceli – Stanovení nízkého obsahu uhlíku – Část 2: Metoda infračervené
absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem) +); EN ISO 15349-2:2021;
ISO 15349-2:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15349-2 (42 0509) Nelegované oceli – Stanovení nízkého obsahu uhlíku – Část 2: Metoda infračervené
absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem); Vydání: Květen 2004

ČSN EN 17490 (74 6092)
kat.č. 513508
Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů; EN 17490:2021; Platí od 2022-03-01

Související články