ŠKODA JS a.s. dodala na Jadernou elektrárnu Temelín utahovací jednotku EZ 340

Modulový systém utahovací jednotky (UJ) umožňuje utahování a povolování přírubových spojů pouzder pohonů řídicích orgánů, měření neutronového toku a teploty na horním bloku reaktoru. Na reaktoru typu VVER 1000/320, který je instalován na JE Temelín, se jedná o celkem 91 těchto spojů.

Základ utahovací jednotky EZ 340 tvoří blok převodu s utahovacími pohony. K horní části bloku převodu je upevněna integrovaná skříň řízení. Na spodní část bloku převodu navazuje naváděcí sloup a dvě šestice utahovacích tyčí, umožňujících utahování svorníků i odtlačovacích šroubů. Výška zařízení je téměř 5,4 metru, Hmotnost zařízení je 570 kg. Mezi jednotlivými spoji je UJ přemísťována pomocí jeřábu.

Použitím UJ EZ 340 se značně snižuje pracnost i náročnost utahování či povolování přírubových spojů a tím se zkracuje délka odstávky elektrárny. Obsluhu zařízení tvoří dva pracovníci. Kromě zkrácení potřebného času přináší užití zařízení významné zvýšení přesnosti a rovnoměrnosti utažení přírubových spojů.  Spolu s integrovaným záznamem bude dodané zařízení mít pozitivní dopad na menší opotřebení a větší životnost přírubových spojů.

EZ 340 představuje další vývojovou etapu utahovacích zařízení, vyšší je míra digitalizace a využití počítačových technologií.  Ovládání dotykovou obrazovkou řídí pohyby servopohonů a analogových a digitálních modulů, které měří všechny potřebné veličiny. Na obrazovce PC jsou zobrazovány veškeré údaje, které se vztahují buď k zadávání parametrů, konfiguraci systému, k aktuální fázi pracovního cyklu nebo servisu.

Vývojem a výrobou této utahovací jednotky ŠKODA JS znovu prokázala svou kvalifikaci a schopnost sledovat technický vývoj v oboru a aplikovat nejnovější poznatky, metody i vlastní zkušenosti z práce na jaderných elektrárnách do zařízení, která nabízí zákazníkům. Utahovací jednotka EZ 340 vznikla v rámci součinnosti týmů napříč celou společností a za spolupráce se zákazníkem ČEZ.

Související články