Povinnosti vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury

Náš partnerský portál www.vakinfo.cz připravuje odborný seminář pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Řada průmyslových podniků spravuje vlastní vnitropodnikové vodovody a kanalizace. Seminář je tedy určen i jim, respektive odpovědným pracovníkům, které seznámí se základními povinnostmi při provozu vodovodů a kanalizací a s požadavky legislativy pro výstavbu, provoz a obnovu vodovodů a kanalizací.

Program:

9:00             Prezentace účastníků

9:30             Zahájení semináře

I. Aktuální legislativa

 • Změna stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  (č. 225/2017 Sb.)
 • Změna zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (č. 202/2017 Sb.)
 • Změna vyhl.č.252/2004 Sb. (č. 70/2018)
 • Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 256/2017 Sb.)
 • Změna vyhl. č. 428/2001 Sb. (č. 448/2017 Sb.)
  Účinnost přílohy č.18 ač.20 k 1.1.2020
 • Změna zákona o vodách č. 113/2018 Sb.

 II. Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

 • Provozně související vodovody a kanalizace
 • Vodovodní a kanalizační přípojky
 • Areálové vodovody a kanalizace
 • Odborný zástupce provozovatele

 III. Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací

 • Plán financování obnovy a realizace
 • Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 • Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
 • Náležitosti smluv mezi vlastníky a odběrateli
 • Měření odpadních a srážkových vod
 • Měření dodané pitné vody
 • Kalkulace cen pro vodné a stočné
 • Kalkulace vody předané a vody odpadní převzaté
 • Porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné

Přednášející:
Ing. Miloslava Melounová
znalec oboru vodní hospodářství

Odborný seminář

4. června 2019

Hotel Mahler
Jihlava

Seminář tématicky navazuje na odborné akce Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací a Obnova vodohospodářské infrastruktury.

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Materiály pro účastníky semináře

Odborní partneři:

Související články