Přípravný kurz na příchod nového strojního nařízení 2023/1230/EU 

Bezpečnost strojního zařízení je klíčovou prioritou v průmyslu a technologii. Má zásadní vliv na prevenci nehod, ochranu pracovníků, uživatelů a veřejnosti před riziky, která mohou vzniknout při používání strojů a zařízení.

Existují různé aspekty, které se zabývají bezpečností strojního zařízení:

 1. Směrnice EU o strojním zařízení: Evropská unie má směrnice a normy, které se týkají bezpečnosti strojního zařízení. Například Směrnice 2006/42/ES, která je nahrazena 2023/1230/EU  o strojích (známá také jako nová směrnice o strojních zařízeních) stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které musí stroje splňovat, aby mohly být uváděny na trh a používány v rámci EU.
 2. Certifikace a označení CE: Stroje, které splňují požadavky směrnice EU o strojním zařízení, mohou být označeny symbolem CE. Toto označení potvrzuje, že výrobek splňuje příslušné bezpečnostní normy.
 3. Bezpečnostní hodnocení a rizikové analýzy: Při navrhování a výrobě strojního zařízení by mělo být provedeno důkladné hodnocení rizik, aby bylo možné identifikovat potenciální nebezpečí a vyvinout opatření pro minimalizaci rizik.
 4. Návody a školení: Uživatelé strojního zařízení by měli být dostatečně informováni o bezpečném používání a provádění údržby strojů. Výrobci by měli poskytnout jasné a srozumitelné návody, a uživatelé by měli absolvovat odpovídající školení.
 5. Pravidelná údržba a kontrola: Pravidelná údržba a průběžné kontroly strojů jsou nezbytné pro zachování jejich bezpečnosti a správné funkce.
 6. Inovativní bezpečnostní technologie: Výzkum a vývoj inovativních technologií přispívají k zvyšování bezpečnosti strojů a zařízení.

Je důležité, aby výrobci, uživatelé a zainteresované strany spolupracovaly na zajištění co nejvyšší bezpečnosti strojního zařízení. To zahrnuje dodržování předpisů, inovace v bezpečnostních technologiích a neustálé zdokonalování bezpečnostních standardů.

MACHINERY 2023

Přípravný kurz na příchod nového strojního nařízení 2023/1230/EU 

24. října 2023

Hotel Energie, Praha

Program kurzu
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Materiály pro účastníky

Kurzem Vás budou provádět dva špičkoví odborníci s bohatou mnohaletou praxí, co se týká uvedením nového, použitého zařízení na trh nebo kupovaného popřípadě repasovaného zařízení do provozu.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Ing. Zbyněk Jančík

Bezpečnost provozu strojního zařízení je klíčovou prioritou v průmyslu a technologii

Má zásadní vliv na prevenci nehod, ochranu pracovníků, uživatelů a veřejnosti před riziky, která mohou vzniknout při používání strojů a zařízení. Existují různé aspekty, které se zabývají bezpečností strojního zařízení.

Potřebujete seznámit s technickou dokumentací, procesem uvedení a zlegalizováním daného zařízení?

Máte problém se zákazníky, dozorovými orgány?

Nakupujete u partnerů ze třetích zemích a nevíte, co vše žádat a jak správně legalizovat dané zařízení nebo linku?

Neumíte komunikovat s úřady a potřebujete technické a obchodní strategie?

Odborný kurz MACHINERY 2023 kurz je vhodný pro výrobce, dodavatele, manažery a odpovědné osoby za provoz, konstruktéry, legislativní specialisty a mnohé další. 

Co se na kurzu dozvíte?

 • nabídneme změny a pohled aktuální dle staré směrnice a nového nařízení, kdy měnit dokumentaci, 
 • určíme veškeré platnosti certifikátu a význam vydaných certifikátů 
 • probereme analýzu rizik
 • ukážeme si prohlášení o shodě
 • jak hravě využívat legislativu, normy a předpisy
 • seznámíte se, jak a kdy využívat certifikační orgány
 • praktické příklady  z praxe a jejich úskalí
 • správně a věcně na návod k obsluze strojního zařízení
 • štítkování a mnoho dalších zásadních dovedností

Související články