Proběhly poslední kurzy AKADEMIE APTI pro revizní techniky podle stávající legislativy

V květnových termínech proběhly poslední přípravné kurzy pro revizní techniky a montážní pracovníky zdvihacích, tlakových a plynových zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti u Technické inspekce České republiky podle zákona č. 174/1968 Sb. Prověření odborné způsobilosti se bude provádět do 30.6.2022 právě podle tohoto zákona a podřízených vyhlášek.

Nový zákon 250/2022 Sb. přinese do systému prověřování odborné způsobilosti řadu změn. Technická inspekce České republiky jakožto pověřená organizace bude po 1. 7. 2022 zkoušet podle nově platných předpisů uvedených v § 12 zákona 250/2022 Sb. Žadatelé tak budou nově skládat zkoušky před tříčlennou komisí. Již nyní je také zřejmé, že od 1.7.2022 také dojde ke změnám v požadavcích na minimální vzdělání uchazečů o zkoušku odborné způsobilosti.

Aktuální stav legislativy je takový, že prováděcí předpisy, tedy jednotlivá nařízení vlády jsou po vypořádání zásadních připomínek Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou připraveny k projednání na jednání vlády.

Odborné vzdělávání v oblasti VTZ podle nové legislativy

Přijetí nového zákona 250/2022 Sb. přináší řadu změn pro provoz vyhrazených technických zařízení. Tyto změny je potřeba promítnout do přípravy odborného vzdělávání. Změnami budou dotčeny osnovy přípravných kurzů a také bude nutné zapracovat nová nařízení vlády do učebních textů a odborných publikací.

Odborné akce ke změně legislativy

Září letošního se pomalu plní termíny odborných vzdělávacích akcí. K problematice dopadů nové legislativy je připravována řada konferencí a seminářů. Problematikou vyhrazených tlakových zařízení se zabývá 22. odborné fórum TLAK, které proběhne v termínu 20.-21. září 2022 v Průhonicích. V přípravě jsou také jednodenní akce věnované plynovým a zdvihacím zařízením a dopadům nové legislativy.

AKADEMIE APTI

AKADEMIE APTI je nevládní projekt celoživotního vzdělávání zaměřený na zvyšování odborné kvalifikace a znalostí technických specialistů, jako jsou například revizní technici vyhrazených technických zařízení, odpovědné osoby za provoz, projektanty, montážní techniky a pracovníky údržby odborně zaštítěný vědeckou radou APTI, z. s. V rámci tohoto programu jsou připravovány specializované vzdělávací akce (kurzy, konference, semináře, workshopy) a vydávány odborné publikace.

Související články