SCHVÁLENÉ ČSN – ČERVEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 55/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 13766 (63 5445)
kat.č. 507343
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG – Specifikace;
EN 13766:2018; Platí od 2019-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13766 (63 5445) Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG – Specifikace; Vyhlášena: Listopad 2010

Související články