VYDANÉ ČSN – červen 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 54/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

ČSN ISO 10006 (01 0333)
kat.č. 507691
Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech;
Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10006 ed. 2 (01 0333) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 14399-1 (02 1042)
kat.č. 506801
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-1 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-2 (02 1042)
kat.č. 506802
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 2: Vhodnost pro předpínání; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-2 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-3 (02 1042)
kat.č. 506803
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-3 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vyhlášena: Říjen 2015 Věstník č. 6/2019 3

ČSN EN 14399-4 (02 1042)
kat.č. 506804
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-4 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-5 (02 1042)
kat.č. 506805
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-5 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-6 (02 1042)
kat.č. 506806
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-6 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-9 (02 1042)
kat.č. 506807
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-9 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 14399-10 (02 1042)
kat.č. 506808
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-10 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN ISO 11125-1 (03 8235)
kat.č. 507495
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování; (idt ISO 11125-1:2018); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11125-1 (03 8235) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky – Část 1: Vzorkování; Vydání: Červenec 1998

ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241)
kat.č. 507715
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí; (idt ISO 12944-2:2017); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 18119 (07 8540)
kat.č. 507738
Lahve na plyny – Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; (idt ISO 18119:2018); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6406 (07 8540) Lahve na plyny – Bezešvé ocelové lahve na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Prosinec 2011 ČSN ISO 10461+Amd.1 (07 8541) Plynové lahve – Bezešvé plynové lahve z hliníkových slitin – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Květen 2007

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (33 2200)
kat.č. 507706
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV; (idt IEC 60204-11:2018); Vydání: Červen 2019 S účinností od 2022-01-09 se zrušuje ČSN EN 60204-11 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV; Vydání: Září 2001

ČSN EN ISO 15494 (64 6403)
kat.č. 507503
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém; (idt ISO 15494:2015); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém; Vydání: Listopad 2016

Změny ČSN

46. ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (01 5257) kat.č. 507744 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu; Vydání: Říjen 2017 Změna Z1; (Označení ČSN ISO/IEC 17021-2 se mění na ČSN EN ISO/IEC 17021-2) Vydání: Červen 2019

ČSN EN ISO/IEC 17021-3 (01 5257)
kat.č. 507743
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality; Vydání: Prosinec 2017 Změna Z1; (Označení ČSN ISO/IEC 17021-3 se mění na ČSN EN ISO/IEC 17021-3) Vydání: Červen 2019

ČSN EN 50445 (05 0697)
kat.č. 507497
Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 GHz); Vydání: Prosinec 2008 Změna Z1; Vydání: Červen 2019

Opravy ČSN

ČSN EN IEC 62046 (33 2207)
kat.č. 507739
Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob; Vydání: Leden 2019 Oprava 1; Vydání: Červen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články