SCHVÁLENÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 37/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675)
kat.č. 507218
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) +); EN IEC 60812:2018; IEC 60812:2018;
Platí od 2019-05-01 S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA); Vydání: Leden 2007

ČSN EN ISO 6413 (01 3228)
kat.č. 506553
Technická dokumentace produktu – Znázornění drážkování a ozubení+); EN ISO 6413:2018; ISO 6413:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN 01 3228 Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení; z 1979-09-18

ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172)
kat.č. 506561
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; EN ISO 7539-6:2018; ISO 7539-6:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; Vydání: Květen 2012

ČSN EN 14236 (25 7864)
kat.č. 506586
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost+); EN 14236:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14236 (25 7864) Ultrazvukové plynoměry pro domácnost; Vyhlášena: Červenec 2007

ČSN EN 12405-1 (25 7865)
kat.č. 506585
Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu+); EN 12405-1:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865) Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 204 (42 0351)
kat.č. 506645
Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; EN ISO 204:2018; ISO 204:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 204 (42 0351) Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 10164 (42 1001)
kat.č. 506646
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky+); EN 10164:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky; Vydání: Září 2005

ČSN EN 485-2+A1 (42 4081)
kat.č. 506647
Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; EN 485-2:2016+A1:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; Vydání: Květen 2017

ČSN EN 12681-2 (42 9716)
kat.č. 506644
Slévárenství – Radiografické zkoušení – Část 2: Technika s digitálním detektorem; EN 12681-2:2017;
Platí od 2019-05-01

Související články