VYDANÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 36/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10005 (01 0332)
kat.č. 507192
Management kvality – Směrnice pro plány kvality;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10005 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality; Vydání: Červen 2006

ČSN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení; Vydání: Srpen 2005

ČSN ISO 129-5 (01 3130)
kat.č. 507194
Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17001 (03 8706)
kat.č. 507091
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17002 (03 8707)
kat.č. 507092
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13507 (03 8731)
kat.č. 507213
Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13507 (03 8731) Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním; Vydání: Září 2010

ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790)
kat.č. 507207
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací; Vydání: Červenec 2013

ČSN EN ISO 683-4 (42 0931)
kat.č. 507249
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové;
(idt ISO 683-4:2016); Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 683-4 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507208
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Březen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675)
kat.č. 507219
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA);
Vydání: Leden 2007 Změna Z1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507215
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507216
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A2; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507217
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A3; Vydání: Duben 2019

Související články