SCHVÁLENÉ ČSN – KVĚTEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 48/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN ISO 20769-1 (01 5011)
kat.č. 506864
Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení+);
EN ISO 20769-1:2018; ISO 20769-1:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16407-1 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tečné radiografické zkoušení; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN ISO 20769-2 (01 5011)
kat.č. 506865
Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny+);
EN ISO 20769-2:2018; ISO 20769-2:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16407-2 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 12679 (01 5029)
kat.č. 506863
Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda+);
EN 12679:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12679 (01 5029) Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda; Vydání: Květen 2001

ČSN EN ISO 11125-7 (03 8235)
kat.č. 506866
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků – Část 7: Stanovení vlhkosti;
EN ISO 11125-7:2018; ISO 11125-7:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 5/2019 15 ČSN EN ISO 11125-7 (03 8235) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky – Část 7: Stanovení vlhkosti; Vydání: Duben 1998

ČSN EN 17064 (27 3022)
kat.č. 506874
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Prevence a boj proti požáru+);
EN 17064:2018; Platí od 2019-06-01

ČSN EN 81-77 (27 4003)
kat.č. 506875
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám+);
EN 81-77:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám; Vydání: Květen 2014

ČSN EN ISO 21809-1 (45 0060)
kat.č. 506891
Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP);
EN ISO 21809-1:2018; ISO 21809-1:2018; Platí od 2019-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 21809-1 (45 0060) Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP); Vydání: Leden 2012

ČSN EN 17127 (69 7280)
kat.č. 506896
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly;
EN 17127:2018; Platí od 2019-06-01

Související články