VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 47/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

ČSN EN ISO 11124-1 (03 8234)
kat.č. 507312
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod
a klasifikace; (idt ISO 11124-1:2018); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11124-1 (03 8234) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace;
Vydání: Únor 1998

ČSN EN ISO 11126-1 (03 8236)
kat.č. 507313
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace; (idt ISO 11126-1:2018); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11126-1 (03 8236) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace;
Vydání: Únor 1998

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)
kat.č. 507364
Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky; (idt ISO 16090-1:2017); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje – Část 1:
Bezpečnostní požadavky; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 12261 (25 7863)
kat.č. 506503
Plynoměry – Turbínové plynoměry; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12261 (25 7863) Plynoměry – Turbínové plynoměry; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 16923 (30 0087)
kat.č. 507062
Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel;
(idt ISO 16923:2016); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16923 (30 0087) Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 16924 (30 0088)
kat.č. 507063
Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel;
(idt ISO 16924:2016); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16924 (30 0088) Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 61227 (35 6624)
kat.č. 507204
Jaderné elektrárny – Dozorny – Řídicí prostředky operátora; (idt IEC 61227:2008);
Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 61227 (35 6624) Jaderné elektrárny – Dozorny – Řídicí prostředky operátora; Vyhlášena: Únor 2017

ČSN ISO 12108 (42 0391)
kat.č. 507298
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda růstu únavové trhliny;
Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 12108 (42 0391) Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda růstu únavové trhliny; Vydání: Březen 2013

ČSN EN 14593-1 (83 2261)
kat.č. 507257
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou – Část 1: Prostředky s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch
s plicní automatikou – Část 1: Přístroje s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 14594 (83 2263)
kat.č. 507258
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem – Požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem – Požadavky, zkoušení a značení; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 13060+A1 (84 7112)
kat.č. 507476
Malé parní sterilizátory; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13060 (84 7112) Malé parní sterilizátory; Vydání: Červenec 2015

Změny ČSN

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507357
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A1; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507358
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A2; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507359
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A3; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13445-5 (69 5245)
kat.č. 507355
Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016
Změna A1; Vydání: Květen 2019

Související články