SCHVÁLENÉ ČSN – ÚNOR 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN 17119 (01 5070)
kat.č. 506078
Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie;
EN 17119:2018; Platí od 2019-03-01

ČSN EN 14399-7 (02 1042)
kat.č. 506079
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 7: Systém HR – Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí+);
EN 14399-7:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14399-7 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 7: Systém HR – Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí; Vydání: Srpen 2008

ČSN EN 14399-8 (02 1042)
kat.č. 506080
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 8: Systém HV – Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí+);
EN 14399-8:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14399-8 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 8: Systém HV – Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí; Vydání: Srpen 2008

ČSN EN ISO 16151 (03 8123)
kat.č. 506081
Koroze kovů a slitin – Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení;
EN ISO 16151:2018; ISO 16151:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 16151 (03 8123) Koroze kovů a slitin – Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení; Vyhlášena: Únor 2009

ČSN EN 1395-5 (03 8710) kat.č. 506082
Žárové stříkání – Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání – Část 5: Plazmatický nástřik v komorách;
EN 1395-5:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1395-5 (03 8710) Žárové stříkání – Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání – Část 5: Plazmatický nástřik v komorách; Vyhlášena: Září 2007

ČSN EN ISO 15612 (05 0317)
kat.č. 506083
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování;
EN ISO 15612:2018; ISO 15612:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15612 (05 0317) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování; Vydání: Leden 2005 Věstník č. 2/2019 13

ČSN EN ISO 15626 (05 1185)
kat.č. 506084
Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti;
EN ISO 15626:2018; ISO 15626:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15626 (05 1185) Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti; Vydání: Březen 2014

ČSN EN ISO 13769 (07 8500)
kat.č. 506087
Lahve na plyny – Značení ražením;
EN ISO 13769:2018; ISO 13769:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na plyny – Značení ražením; Vydání: Listopad 2009

ČSN EN ISO 8434-1 (13 7885)
kat.č. 506348
Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití – Část 1: 24° kónické spojky;
EN ISO 8434-1:2018; ISO 8434-1:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8434-1 (13 7885) Kovové trubkové spojky pro tekutiny a všeobecné použití – Část 1: 24 ° kónické spojky; Vyhlášena: Duben 2008

ČSN EN 1090-2 (73 2601)
kat.č. 506872
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce;
Vydání: Únor 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-2 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 3949 (63 5412)
kat.č. 506138
Plastové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace;
EN ISO 3949:2018; ISO 3949:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3949 (63 5412) Plastové hadice a hadice s koncovkami – Termoplastové hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace; Vyhlášena: Leden 2015

ČSN EN 14025 (69 9025)
kat.č. 506146
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba;
EN 14025:2018; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14025+A1 (69 9025) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba; Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 41012 (76 2103)
kat.č. 505979
Facility management – Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním;
EN ISO 41012:2018; ISO 41012:2017; Platí od 2019-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15221-2 (76 2101) Facility management – Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu; Vydání: Březen 2014

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 17871 (07 8648)
kat.č. 506088
Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu;
Vyhlášena: Duben 2016 Změna A1;
(idt EN ISO 17871:2015/A1:2018);
(idt ISO 17871:2015/Amd.1:2018); Platí od 2019-03-01

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 506147
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vyhlášena: Březen 2015 Změna A3; (idt EN 13445-2:2014/A3:2018); Platí od 2019-03-01

Související články