VYDANÉ ČSN – BŘEZEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 28/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 50001 (01 1501)
kat.č. 507051
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití;
(idt ISO 50001:2018); Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití; Vydání: Leden 2012

ČSN ISO 2901 (01 4015)
kat.č. 506797
Metrický lichoběžníkový ISO závit – Základní a návrhové profily;
Vydání: Březen 2019 3. ČSN ISO 2902 (01 4016) kat.č. 506798 Metrický lichoběžníkový ISO závit – Přehled; Vydání: Březen 2019

ČSN ISO 2903 (01 4017)
kat.č. 506799
Metrický lichoběžníkový ISO závit – Tolerance;
Vydání: Březen 2019 5. ČSN ISO 2904 (01 4018) kat.č. 506800 Metrický lichoběžníkový ISO závit – Základní rozměry*); Vydání: Březen 2019

ČSN ISO 725 (01 4019)
kat.č. 506796
Palcové závity ISO – Základní rozměry; Vydání: Březen 2019

ČSN ISO 965-1 (01 4314)
kat.č. 506792
Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Zásady a základní data;
Vydání: Březen 2019

ČSN EN ISO 10156 (07 8310)
kat.č. 507074
Lahve na plyny – Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve;
(idt ISO 10156:2017); Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10156 (07 8310) Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705)
kat.č. 506744
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky;
(idt ISO 16092-1:2017); Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705)
kat.č. 506743
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy;
(idt ISO 16092-3:2017);
Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 506774
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
Vydání: Březen 2019 S účinností od 2020-05-31 se zrušuje ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace; Vydání: Listopad 2003 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 81-71 (27 4003)
kat.č. 506776
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vyhlášena: Listopad 2018 S účinností od 2019-08-31 se zrušuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vydání: Červenec 2007

ČSN EN 16719 (27 4209)
kat.č. 506061
Přepravní plošiny;
Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16719 (27 4209) Přepravní plošiny; Vyhlášena: Září 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 507027
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Duben 2013 Změna Z1; Vydání: Březen 2019

ČSN ISO 3002-1 (22 0011)
kat.č. 506795
Rezné nástroje – Základné veličiny pri rezaní a brúsení – Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov – Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky;
Vydání: Květen 1993 Změna Amd. 1; Vydání: Březen 2019

ČSN EN 81-70 (27 4003)
kat.č. 506775
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
Vydání: Listopad 2003 Změna Z1; Vydání: Březen 2019

ČSN EN 81-71+A1 (27 4003)
kat.č. 506777
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Červenec 2007 Změna Z1; Vydání: Březen 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 506921
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Listopad 2018 Oprava 1; Vydání: Březen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13480-5 (13 0020)
kat.č. 506734
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2018 Oprava 1; Vydání: Březen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články