SCHVÁLENÉ ČSN – BŘEZEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 29/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104)
kat.č. 506333
Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady+);
EN ISO 13567-1:2017; ISO 13567-1:2017; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a základní pravidla;
Vydání: Leden 2003

ČSN EN ISO 3690 (05 1105)
kat.č. 506340
Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu;
EN ISO 3690:2018; ISO 3690:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3690 (05 1105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu;
Vydání: Říjen 2012

ČSN EN ISO 8249 (05 1225)
kat.č. 506341
Svařování – Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí;
EN ISO 8249:2018; ISO 8249:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8249 (05 1225) Svařování – Stanovení Feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí; Vydání: Listopad 2002

ČSN EN 560 (05 4241)
kat.č. 506338
Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy;
EN 560:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 560 (05 4241) Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy; Vydání: Listopad 2005

ČSN EN ISO 2401 (05 5011)
kat.č. 506339
Svařování – Obalené elektrody – Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření;
EN ISO 2401:2018; ISO 2401:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 22401 (05 5011) Svařování – Obalené elektrody – Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření; Vydání: Prosinec 1996

ČSN EN ISO 24373 (05 5325)
kat.č. 506342
Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace;
EN ISO 24373:2018; ISO 24373:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 24373 (05 5325) Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace; Vydání: Listopad 2009

ČSN EN 16436-1+A2 (06 1840)
kat.č. 506343
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 1: Hadice a trubkové přívody;
EN 16436-1:2014+A2:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16436-1+A1 (06 1840) Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 1: Hadice a trubkové přívody; Vyhlášena: Červen 2016

ČSN EN 304 (07 5304)
kat.č. 506344
Kotle pro ústřední vytápění – Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva;
EN 304:2017; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 304 (07 5304) Kotle pro ústřední vytápění – Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva; Vydání: Červen 1994

ČSN EN 12516-1+A1 (13 3011)
kat.č. 506346
Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur;
EN 12516-1:2014+A1:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12516-1 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN 12516-4+A1 (13 3011)
kat.č. 506347
Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel;
EN 12516-4:2014+A1:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12516-4 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN IEC 61987-92 (18 0410)
kat.č. 506090
Měření a řízení průmyslových procesů – Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení – Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení – Hledisko seznamu vlastností (LOP);
EN IEC 61987-92:2018; IEC 61987-92:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 14596 (69 9036)
kat.č. 506376
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Ventil pro nouzové uvolňování tlaku;
EN 14596:2018; Platí od 2019-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14596 (69 9036) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Ventil pro nouzové uvolňování tlaku; Vyhlášena: Říjen 2005

ČSN EN 17110 (69 9039)
kat.č. 506375
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Odvzdušňovací ventil rozdělovače par;
EN 17110:2018; Platí od 2019-04-01

Související články