VYDANÉ ČSN – ČERVEN 2020

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10813-2 (01 1467)
kat.č. 510178
Generátory vibrací – Návod pro výběr zařízení – Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce; Vydání: Červen 2020

ČSN EN ISO 22300 (01 2301)
kat.č. 509432
Bezpečnost a odolnost – Slovník;
(idt ISO 22300:2018); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost – Slovník; Vyhlášena: Září 2018

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (01 5004)
kat.č. 510165
Nedestruktivní zkoušení – Sylaby pro školení NDT;
(idt ISO/TS 25107:2019); Vydání: Červen 2020

ČSN EN ISO 12718 (01 5005)
kat.č. 510159
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník;
(idt ISO 12718:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12718 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224)
kat.č. 510286
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady;
(idt ISO 8504-1:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; Vydání: Leden 2002

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224)
kat.č. 510287
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání;
(idt ISO 8504-2:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; Vydání: Leden 2002

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241)
kat.č. 510288
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy;
(idt ISO 12944-5:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 215 (06 1150)
kat.č. 510148
Termostatické ventily pro otopná tělesa – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 215 (06 1150) Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN 16668+A1 (13 3008)
kat.č. 509609
Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16668+A1 (13 3008) Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310)
kat.č. 509428
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou;
(idt ISO 4126-2:2018); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 12102-2 (14 3019)
kat.č. 510228
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12102-2 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN 12480 (25 7862)
kat.č. 509900
Plynoměry – Rotační objemové plynoměry;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry – Rotační objemové plynoměry; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 1434-4+A1 (25 8511)
kat.č. 510016
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 4: Zkouška pro schválení typu;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-4+A1 (25 8511) Měřidla tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN ISO 17872 (67 3101)
kat.č. 510241
Nátěrové hmoty – Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky;
(idt ISO 17872:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17872 (67 3101) Nátěrové hmoty – Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky; Vydání: Říjen 2007

ČSN EN ISO 21012 (69 7234)
kat.č. 510263
Kryogenické nádoby – Hadice;
(idt ISO 21012:2018); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21012 (69 7234) Kryogenické nádoby – Hadice; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 12972 (69 9011)
kat.č. 509811
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 14025 (69 9025)
kat.č. 509831
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14025 (69 9025) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba; Vyhlášena: Únor 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 61535 (37 0535)
kat.č. 510151
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích;
Vydání: Květen 2010 Změna Z1; Vydání: Červen 2020

ČSN EN 50104 ed. 3 (37 8330)
kat.č. 510233
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku – Požadavky na provedení a metody zkoušek;
Vydání: Duben 2011 Změna Z1; Vydání: Červen 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12570 (13 3023)
kat.č. 505078
Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu;
Vydání: Květen 2001 Oprava 1; Vydání: Červen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

NORMY SCHVÁLENÉ

ČSN EN 15202 (07 8443)
kat.č. 509686
Zařízení a příslušenství na LPG – Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení;
EN 15202:2019; Platí od 2020-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15202 (07 8443) Zařízení a příslušenství na LPG – Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení; Vyhlášena: Listopad 2012

ČSN EN ISO 10961 (07 8551)
kat.č. 509685
Lahve na plyny – Svazky lahví – Návrh, výroba, zkoušení a kontrola;
EN ISO 10961:2019; ISO 10961:2019; Platí od 2020-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10961 (07 8551) Lahve na plyny – Svazky lahví – Návrh, výroba, zkoušení a kontrola; Vydání: Květen 2014

ČSN EN ISO 11117 (07 8608)
kat.č. 509684
Lahve na plyny – Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce a zkoušky;
EN ISO 11117:2019; ISO 11117:2019; Platí od 2020-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11117 (07 8608) Lahve na plyny – Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce a zkoušky; Vydání: Únor 2009

ČSN EN 13053 (12 7005)
kat.č. 509688
Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí;
EN 13053:2019; Platí od 2020-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13053+A1 (12 7005) Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí; Vyhlášena: Prosinec 2011

ČSN EN 14901-2 (13 2080)
kat.č. 509689
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny – Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO);
EN 14901-2:2019; Platí od 2020-07-01

ČSN EN 4854-1 (31 4822)
kat.č. 509532
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada – Část 1: Rozměry a únosnosti pro úzkou řadu;
EN 4854-1:2019; Platí od 2020-07-01

ČSN EN 4854-2 (31 4822)
kat.č. 509533
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, široká řada – Část 2: Rozměry a únosnosti;
EN 4854-2:2019; Platí od 2020-07-01

ČSN EN 4854-3 (31 4822)
kat.č. 509534
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada – Část 3: Technická specifikace;
EN 4854-3:2019; Platí od 2020-07-01

ČSN EN 4539-2 (31 4824)
kat.č. 509531
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace – Široká řada – Rozměry a únosnosti – Část 2: Palcová řada;
EN 4539-2:2019; Platí od 2020-07-01

Související články