VYDANÉ ČSN – ŘÍJEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 88/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Vydané ČSN

ČSN ISO 16063-44 (01 1417)
kat. č. 508619
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů; Vydání: Říjen 2019

ČSN EN ISO 20769-1 (01 5011)
kat. č. 508258
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení; (idt ISO 20769-1:2018); Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20769-1 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN ISO 20769-2 (01 5011)
kat. č. 508259
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením – Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny;
(idt ISO 20769-2:2018); Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20769-2 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN 484 (06 1452)
kat.č. 508647
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 484 (06 1452) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Varné jednotky včetně varných jednotek s rožněm pro venkovní použití; Vydání: Září 1998

ČSN EN 12493+A2 (07 8450)
kat.č. 508494
Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG – Návrh a výroba;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12493+A2 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG – Návrh a výroba; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 13136+A1 (14 2006)
kat.č. 508625
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13136 (14 2006) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy; Vydání: Červen 2014

ČSN EN 1434-1+A1 (25 8511)
kat.č. 508507
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-1 (25 8511) Měřidla tepla – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 13135+A1 (27 0136)
kat.č. 508459
Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13135+A1 (27 0136) Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 13796-1 (27 3021)
kat.č. 508232
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13796-1 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy; Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 17064 (27 3022)
kat.č. 508488
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Prevence a boj proti požáru;
Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17064 (27 3022) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Prevence a boj proti požáru; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320)
kat.č. 508139
Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny;
(idt IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017); (idt IEC/TS 60079-32-1:2013); Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny; Vyhlášena: Červenec 2016

Změny ČSN

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 508642
Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu;
Vydání: Leden 2014 Změna Z1; Vydání: Říjen 2019

ČSN EN 13480-5 (13 0020)
kat.č. 508481
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení;
Vydání: Listopad 2018 Změna A1; Vydání: Říjen 2019

Související články