SCHVÁLENÉ ČSN – ŘÍJEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 89/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

Normy schválené

ČSN EN ISO 2553 (01 3155)
kat.č. 507808
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje;
EN ISO 2553:2019; ISO 2553:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 2553 (01 3155) Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN ISO 15708-1 (01 5036)
kat.č. 507803
Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 1: Terminologie+);
EN ISO 15708-1:2019; ISO 15708-1:2017; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16016-1 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické metody – Počítačová tomografie – Část 1: Terminologie; Vydání: Duben 2012

ČSN EN ISO 15708-2 (01 5036)
kat.č. 507802
Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 2: Princip, zařízení a vzorky+);
EN ISO 15708-2:2019; ISO 15708-2:2017; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16016-2 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 2: Princip, zařízení a vzorky; Vyhlášena: Únor 2012

ČSN EN ISO 15708-3 (01 5036)
kat.č. 507801
Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení+);
EN ISO 15708-3:2019; ISO 15708-3:2017; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 10/2019 14 ČSN EN 16016-3 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení; Vyhlášena: Únor 2012

ČSN EN ISO 15708-4 (01 5036)
kat.č. 507804
Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 4: Kvalifikace+);
EN ISO 15708-4:2019; ISO 15708-4:2017; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16016-4 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 4: Kvalifikace; Vyhlášena: Únor 2012

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)
kat.č. 507810
Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti;
EN ISO 14731:2019; ISO 14731:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; Vydání: Květen 2007

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 507811
Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu+);
EN IEC 60974-5:2019; IEC 60974-5:2019; Platí od 2019-11-01 S účinností od 2022-03-06 se zrušuje ČSN EN 60974-5 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu; Vydání: Leden 2014

ČSN EN 521 (06 1455)
kat.č. 507815
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů;
EN 521:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 521 (06 1455) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů; Vydání: Říjen 2006

ČSN EN 13611 (06 1820)
kat.č. 507814
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; EN 13611:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vydání: Březen 2018

ČSN EN 13175 (07 8465)
kat.č. 507816
Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG); EN 13175:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13175 (07 8465) Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG); Vydání: Červenec 2015

ČSN EN 16796-4 (26 8816)
kat.č. 507828
Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením;
EN 16796-4:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN 10283 (42 0957)
kat.č. 507869
Odlitky z korozivzdorných ocelí+);
EN 10283:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10283 (42 0957) Odlitky z oceli odolné korozi; Vydání: Září 2010

ČSN EN 10217-1 (42 1043)
kat.č. 507876
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě+);
EN 10217-1:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-1 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě; Vydání: Prosinec 2003

ČSN EN 10217-2 (42 1043)
kat.č. 507875
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách+);
EN 10217-2:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-2 (42 1044) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Leden 2004

ČSN EN 10217-3 (42 1043)
kat.č. 507874
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách+);
EN 10217-3:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-3 (42 1045) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí; Vydání: Únor 2005

ČSN EN 10217-4 (42 1043)
kat.č. 507873
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách+);
EN 10217-4:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-4 (42 1046) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Únor 2005

ČSN EN 10217-5 (42 1043)
kat.č. 507872
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách+); EN 10217-5:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-5 (42 1047) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Únor 2005

ČSN EN 10217-6 (42 1043)
kat.č. 507871
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách+);
EN 10217-6:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10217-6 (42 1048) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Únor 2005

ČSN EN ISO 23208 (69 7200)
kat.č. 507898
Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách;
EN ISO 23208:2019; ISO 23208:2017; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12300 (69 7200) Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách; Vydání: Říjen 1999

ČSN EN 12285-3 (69 8235)
kat.č. 507899
Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu;
EN 12285-3:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN 1090-3 (73 2601)
kat.č. 507907
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce;
EN 1090-3:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1090-3 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce; Vydání: Březen 2009

ČSN EN ISO 13851 (83 3325)
kat.č. 507922
Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr+);
EN ISO 13851:2019; ISO 13851:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 574+A1 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Funkční hlediska – Zásady pro konstrukci; Vydání: Prosinec 2008

Související články