Dovolené vady při provozu vyhrazených tlakových zařízení podle amerických norem ASME

Představujeme odborný program a lektory konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se koná 21.-22.9.2021. Jedním z hlavních témat této konference jsou také nové technologie a postupy podle posledních poznatků vědy.

V referátu se jedná především o normy API 579 / ASME FFS-1 Fitness-For-Service, které byly odsouhlaseny jak americkým petrolejářským institutem (API), tak i americkou společností strojních inženýrů (ASME). Fitness for service je americký termín pro výpočet maximálních vad, které ještě vyhovují požadavkům bezpečnosti při provozu tlakových zařízení. Příspěvek Dovolené vady při provozu vyhrazených tlakových zařízení podle amerických norem ASME objasní jak americké řeší tři hlavní otázky:

  1. Je pokračování provozu tlakového zařízení bezpečné?
  2. Jak dlouho lze ještě tlakové zařízení provozovat?
  3. Lze udržet provoz zařízení do další plánované odstávky?

Ing. Václav Pekař, CSc.
předseda pracovní skupiny a člen vědecké rady APTI

V roce 1978 ukončil studium na fakultě strojní VŠD Žilina, poté absolvoval postgraduální kurz na katedře pružnosti a pevnosti strojní fakulty ČVUT Praha. Externí aspiranturu ukončil v roce 1993 na Stavební fakultě VUT, katedra ocelových konstrukcí a mostů. Ve své praxi pracoval jako konstruktér, materiálový specialista a posléze výpočtář zpočátku ocelových konstrukcí a zdvihadel a posléze jako výpočtář potrubí. V současné době pracuje jako nezávislý konzultant a soudní znalec. Věnuje se také publikační a vzdělávací činnosti. Je autorem publikace JAK NA POTRUBÍ.

Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech
21. – 22. září 2021
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Kutná Hora

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Související články