Odborné akce AKADEMIE APTI v říjnu a listopadu 2021

Po nucené přestávce se opět rozeběhly práce na odborných akcích AKADEMIE APTI. Vzhledem k ohlasům odborné veřejnosti byly do programu AKADEMIE APTI zařazeny dvě odborné akce zaměřené na Nízkotlaké kotelny a také rozšíření pravidelných doškolovacích kurzů pro revizní techniky, které čeká zkouška odborné způsobilosti u TIČR o kurz pro revizní techniky kotlů 3. a 4. třídy. V listopadu pak proběhne 21. ročník odborného fóra TLAK 2021. O dalších akcích pak rozhodne vývoj epidemiologické situace v Česku.

NÍZKOTLAKÉ KOTELNY 2021

12. října 2021
Hotel Energie ***
Praha

Specializovaná konference pro statutární orgány bytových družstev, revizní techniky plynových a tlakových zařízení, energetické specialisty, odborné firmy zabývající se projektováním, montáží a servisem kotlů a spalinových cest.

Program konference
Organizační pokyny
Přihláška on-line

Přípravný kurz revizního technika a obsluh
parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy

19.-20. října 2021
Školící centrum BTK
Praha – Komořany

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám parních a horkovodních kotlů III. a IV. třídy a připravit je k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Program kurzu
Organizační pokyny
Přihláška on-line

TLAK 2021®

23.-24. listopadu 2021
Comfort Hotel Prague City East ***
Praha

21. odborné fórum tlakových zařízení v energetice, průmyslu, petrochemii a teplárenství.

Program oborného fóra
Organizační pokyny
Přihláška on-line

Účast na těchto odborných akcích je podmíněna splněním jedné z těchto podmínek platných od 1. 9. 2021:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Účastníci podpisem na prezenční listině dané akce prohlašují, že splňují jednu z těchto podmínek vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

Související články