Návrh zákona v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů ruší osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách

Materiál obsahuje návrh na zvýšení sazby spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků, dále zvyšuje sazbu daně z hazardních her pro některé dílčí daně z hazardních her, mění metodu tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob, rozšiřuje osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích z podílů na zisku kraji a České republice a ruší osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách.

V novele zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů se ruší osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách. Návrhu zákona byla udělena ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády dne 2. dubna 2019 pod č. j. 11839/2019-UVCR výjimka z povinnosti zpracovávat závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). Předložený návrh zákona prošel zkráceným vnějším připomínkovým řízením ve dnech 4. až 18. dubna. Celkem bylo uplatněno 148 připomínek, z toho 76 zásadních.

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí se zrušením osvobození od daně z plynu používaného v domovních kotelnách, neboť obyvatelům bytových domů přinese zvýšení nákladů na bydlení, které jsou již nyní značně vysoké.

Ministerstvo financí uvádí, že náklady na bydlení by měly vzrůst dotčeným domácnostem jen velmi nepatrně (cca o 1,9 %) a cílem tohoto opatření je alespoň částečné narovnání podmínek subjektů, které dodávají teplo více domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by mohla být ohrožena existence některých centrálních zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na předmětné domácnosti. Cílem navrhovaného opatření je dále odstranění nesystémové daňové výjimky a zajištění plného souladu s evropskou legislativou.


Návrhové znění zákona

Související články