APTI spouští e-shop, odborná veřejnost tak bude mít přístup k technickým informacím opět jednodušší.

Odborná veřejnost bude mít k dispozici na portále APTI.CZ k dispozici e-shop. Zjednoduší se tak přístup k technickými informacím, které asociace vydává. Jako první produkty jsou k dispozici materiály pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti u TIČR, které budou brzy doplněny o další tištěné i elektronické publikace.

Asociace poskytovatelů technických informací reaguje na zvýšenou poptávku po studijních materiálech pro přípravu odborné veřejnosti k výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních vydáním studijních materiálů pro přípravu revizních techniků vyhrazených technických zařízení.

Obchod naleznete na adrese:

https://www.apti.cz/index.php/obchod/

Členění e-shopu apti.cz

Tištěné publikace
Zde jsou zařazeny v současnosti dva tituly, kde je možné objednat poslední kusy publikací JAK NA POTRUBÍ a sborník z konference POTRUBÍ 2022.

Elektronické publikace
Zde jsou pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti u TIČR k dispozici učební skripta pro revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení a revizních techniků a montážních pracovníků vyhrazených plynových zařízení

Testové otázky pro přípravu revizních techniků a montážních pracovníků jsou členěny na:

Vyhrazená technická plynová zařízení
Zde jsou k dispozici materiály na přípravu z obecného testu a pak písmena F1, F2, F5, F6, G1, G2. Tyto materiály budou průběžně doplňovány aby pokryly celé spektrum rozlišovacích znaků pro osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám uvedených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Vyhrazená technická tlaková zařízení
Tato složka obsahuje materiály pro přípravu k obecnému testu, soubory R NI, R NII, Z NI, Z NII a také soubor pro přípravu revizních techniků parních a kapalinových kotlů IV. třídy RK4.

Související články