tlakové nádoby stabilní v praxi

5. ročník specializovaného semináře proběhne dne 23.5.2019 tradičně v prostorách Ústavu jazykové přípravy Univerzity Karlovy na zámku Poděbrady.

Seminář je určen všem subjektům působícím v oblasti vyhrazených technických zařízení – projektantům, výrobcům, dodavatelům, inspekčním organizacím, revizním technikům, provozovatelům a ostatní technické veřejnosti.

Loňského ročníku se zúčastnilo 54 účastníků

Seminář organizujeme novou formou prezentace jednotlivých tematických okruhů.

Po krátkém úvodu bude následovat moderovaná diskuze, známá z našich tradičních velkých akcí pod termínem „kulatý stůl“. Tedy formou „žádný dotaz nezůstane nezodpovězen“.

Pro úvodní část semináře – právní problematiku mj. smluvních vztahů a příkladů právních sporů se nám podařilo zajistit renomovaného advokáta a vysokoškolského pedagoga JUDr. Karola Hrádelu.

Seminář je organizován formou moderované diskuze na aktuální témata ze zajišťování provozu TZ.

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Seminář je zařazen do cyklu Akademie APTI.

Akce je také vítanou možností, jak diskutovat praktické problémy, které přináší praxe.

Související články