Seminář PED 2023 se zaměří na problematická místa směrnice 2014/68/EU

Výrobky spadající pod PED představují široké spektrum, například jednoduchými tlakovými nádobami, počínaje, přes ventily, průmyslová potrubí, až po složité sestavy tlakových zařízení petrochemického průmyslu a elektráren. Výrobky spadající pod PED nalezneme v řadě průmyslových odvětví a energetiky, mají nezastupitelnou úlohu v teplárenství, klimatizační a chladírenské technice, zásobování plynem a také v dopravě.

Směrnice 2014/68/EU (PED) je v platnosti od 15. května 2014, nicméně mezi odbornou veřejností stále panuje řada nejasností a omylů. Odborný seminář, úzce specializovaný právě na problematiku směrnice PED si klade za cíl tento stav zlepšit.

Kurz se bude věnovat zejména tématům:

  • Zpracování analýzy rizik
  • Interní audity na systém, výrobek a personál
  • Technická dokumentace
  • Posuzování shody a rozbor modulů
  • Personální složky
  • Nejčastější chyby výrobců, NOBO

Vše co jste chtěli o směrnici PED vědět a nebáli jste se zeptat

Prostor bude věnován i odpovědím na dotazy, které je možné klást předem prostřednictvím tohoto webového přihláškového formuláře. Dotazy budou zodpovězeny v rámci programu semináře dne 14. února 2023.

Lektor

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE

Člen představenstva APTI z.s., předseda pracovní skupiny pro vyhrazená technická tlaková zařízení a člen vědecké rady.
Působí jako zástupce ČR v pracovních skupinách EU: ADCO PED – dozor nad trhem pro tlakové výrobky, ADD – aerosolová pracovní skupina, WGP – pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED – pracovní skupina pro přepravitelná tlaková zařízení , ADCO TPED – dozor nad trhem přepravitelných tlakových zařízení.

V současnosti se hlavně věnuje pedagogické činnosti na ČVUT v Praze, fakultě strojní.

Mezi jeho další působiště patřil také Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český institut pro akreditaci o.p.s.

Program kurzu

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Akce je pořádána jako doprovodný program 23. odborného fóra TLAK 2023.

Související články